Omdat Ierland een open economie is met een beperkte omvang, hebben Ierse Medtech – bedrijven altijd hun vizier op internationale markten gericht.

Zo heeft de sector kunnen groeien van slechts 50 naar 300 bedrijven in de afgelopen 25 jaar.

Door hun klantrelatie met een belangrijke groep multinationals op het eiland weten de Ierse bedrijven als geen ander wat de wereldwijde behoeften van deze bedrijven zijn. Dit is met name het geval in het domein van internationale regelgeving, innovatie en efficiëntieverbetering.

Omdat de Ierse markt relatief klein is, zijn de meeste bedrijven ‘born global’: vanaf het prille begin richten ze zich met hun unieke en innovatieve oplossingen op internationale markten. Daarin worden ze gestimuleerd door een gunstig ondernemingsklimaat en een overheidscultuur die innovatieve en internationaal georiënteerde bedrijven ondersteunt. Ierland prijkt dit jaar op plaats 19 in de World Bank-ranglijst voor ‘ease-of-doing business’ op een totaal van 190 economieën.

Ierland staat wereldwijd bekend als topcentrum voor de Medtech-sector. Het bedrijfsleven in Ierland is een van de meest dynamische, innovatieve en flexibele ter wereld en de Ierse werknemers hebben een fundamenteel optimistische werkhouding. Het is met Ieren eenvoudig zakendoen en zij hechten waarde aan het ontwikkelen van duurzame banden met klanten.

Volgens het 2017 IMD Global Competitiveness Yearbook trekt Ierland wereldwijd de meeste talenten aan. Ierland is bovendien per hoofd van de bevolking de grootste werkgever voor Medtech-professionals van Europa. De talentenpool in de Medtech-sector wordt gekenmerkt door een sterk vermogen om problemen op te lossen, in teamverband te werken en zich collegiaal op te stellen. Ierland heeft ook de meeste jonge werknemers Europa: een derde van de beroepsbevolking is onder de 25.

Veel mensen die nu werkzaam zijn bij Ierse Medtech-bedrijven, hebben eerder bij multinationals in de gezondheidszorg gewerkt. Dit betekent dat deze mensen perfect begrijpen wat klanten nodig hebben en hoe zij graag samenwerken met leveranciers. Ierse Medtech-bedrijven weten ook als geen ander wat ziekenhuizen en de medische gemeenschap in bredere zin precies nodig hebben, omdat het Ierse ondernemingsklimaat zo gericht is op samenwerking, dat de toegang tot ziekenhuizen en artsen zeer eenvoudig is.

Omdat Ierse Medtech-bedrijven zo lang aan multinationals hebben geleverd en zo goed samenwerken binnen de Ierse markt, is het vormen van een partnerschap een tweede natuur voor ze geworden. Zij verkopen niet zomaar een product dat ze op voorraad hebben, zij werken internationaal samen met klanten om oplossingen op maat te vinden die voldoen aan al hun eisen. Zij hebben in het bijzonder bewezen dat zij snel kunnen inspelen op veranderingen in de markt.

De directie in ziekenhuizen maakt zich soms zorgen dat voor de introductie van een gloednieuw medisch hulpmiddel een omslag nodig is in de denk- en werkwijze van clinici. Ierse Medtech-bedrijven bieden ter plekke technische ondersteuning in internationale markten om deze zorgen weg te nemen en het introduceren van nieuwe hulpmiddelen te vergemakkelijken.

Vanwege de nadruk op internationale compliance en normen staan Ierse Medtech-bedrijven bekend als zeer betrouwbaar: zowel wat betreft de producten en oplossingen die zij aanbieden, als hun vermogen om die binnen de benodigde tijd af te leveren. Nu gezondheidszorgsystemen onder grote druk staan om de kosten te beperken en patiënten steeds hogere verwachtingen en eisen hebben, is dit van levensbelang.

Ierland is na de Brexit de enige Engelstalige EU-lidstaat waar hetzelfde rechtssysteem als in het Verenigd Koninkrijk geldt. Omdat Ierland een sterk geëngageerd EU-lid is, hoeven klanten van Ierse Medtech-bedrijven zich geen zorgen te maken over valutaschommelingen, handelsbelemmeringen en vrij verkeer van personen.