Hightech bouwprojecten Nieuws

Waar investeerders naar op zoek zijn vanuit Data Centre Returns

Inleiding 

De strategieën achter datacenterinvesteringen weerspiegelen de algemene beste praktijken bij beleggingen, namelijk het afwegen van risico’s versus rendement in de context van specifieke vereisten van tijd en uitgaven. Er zijn bepaalde eigenaardigheden in termen van datacenters, in het bijzonder het feit dat de kosten van de apparatuur die het datacenter binnengaat mogelijk groter zijn dan de initiële kosten van land en constructie en de kosten van uitvoeringen (vermogen, water, renovaties ) zal groter zijn dan de initiële uitgaven. DatacenterDynamics (DCD) heeft berekend dat minder dan 15% van de kosten in een leven van 20 jaar voorafgaand aan de commissie zal worden gemaakt (hoewel een gemiddeld cijfer niet gemakkelijk berekend kan worden over het grote aantal mogelijke variaties). Investeringsbeslissingen moeten daarom evenveel aandacht besteden aan de toegang tot middelen en de kosten ervan, en een levensvisie op de investering bepalen. Een belangrijk aspect hiervan is de frequentie van renovaties, omdat de IT- en netwerkapparatuur die door het datacenter wordt gehuisvest, zal evalueren in de loop van de tijd. Als vuistregel zullen IT- en netwerkapparatuur elke drie jaar worden bijgewerkt en de infrastructuur die dit ondersteunt, moet mogelijk ook worden bijgewerkt.

Het bedrijfsplan

Zoals met elke investering, moet er een bedrijfsplan worden opgesteld voor het datacenter op basis van de vraag naar de diensten die het zal leveren en de kosten en het risico om deze te leveren. Op basis hiervan kan het moeilijker zijn om een ​​businesscase voor een bedrijf of voor colocatie in de detailhandel te bouwen dan voor cloud-, IT-services of colocatie in de groothandel, aangezien de belangrijkste vraagtrends op het laatste zijn gericht.

Daarentegen zal de meerderheid van grote organisaties, in gevestigde markten uiteindelijk een combinatie van hun eigen faciliteiten, gehuurde colocatiefaciliteiten en een hybride cloudplatform beheren om hun gegevensinfrastructuur te optimaliseren.

Sinds de wereldwijde financiële crisis is er een toegenomen bewustzijn ontstaan ​​van de noodzaak van risicobeheer om beslissingen te nemen, en zijn kosten een grotere factor geworden, wat betekent dat de noodzaak om het risico te verminderen in evenwicht is met de vereiste om de kosten in grotere mate te beperken dan eerder was gezien. Op bedrijfsniveau kan dit leiden tot lagere niveaus van overbodigheid, verminderde capaciteit of een oplossing van mindere kwaliteit.

De eerste belangrijke factor bij het definiëren van risico en opbrengst is de locatie waar het datacenter zal worden gebouwd. Dit moet niet worden bekeken op korte termijn maar gedurende de hele levensduur van het datacenter. De focus van de beschikbaarheid van energie is verschoven van netstroom naar hernieuwbare energiebronnen en naar garanties over energieprijzen in de loop van de tijd. Het toenemende belang van cloud- en netwerkdatacenters betekent dat een locatie met hoge niveaus van connectiviteit een bijkomende prioriteit is. Het is ook van belang om een ​​locatie te selecteren die een kwaliteit van de bouw en een kwaliteit van de toeleveringsketen garandeert (verkopers, consultants).

Waar al deze factoren samenvallen, daar worden hubs van datacenters gecreëerd – Singapore, Amsterdam, Hong Kong, Dublin en een aantal locaties in Scandinavië zijn allemaal voorbeelden van waar de activabasis wordt beïnvloed door buitenlandse investeringen, in plaats van de lokale vraag.

Zoals met elke vorm van een op constructie gebaseerde investering, moeten bedrijven het financiële, operationele, projectuitvoering, fysieke en regelgevingsrisico evalueren. Het risicobeheerbeleid moet in lijn zijn met het nalevings- en regelgevingsbeleid en moet betrekking hebben op het technisch en bedrijfscontinuïteitsbeheer en beveiliging. Voor zaken als gegevensbescherming of naleving moet de juridische afdeling hierbij worden betrokken.

Vraag versus aanbod

Nu investeringsbeslissingen onder toenemende druk en nauwkeurig onderzoek komen, kunnen bedrijven minder bereid zijn om te betalen voor het opbouwen van capaciteit die nog niet opgenomen is. Modulariteit van de opbouw en constructie van datacenters in Lego-achtige eenheden betekent dat de opbouw kan worden gesynchroniseerd met de opname. Het proces om schattingen van opbrengsten aan te passen aan investeringen moet regelmatig worden herzien om rekening te houden met veranderende bedrijfsomstandigheden, vooral in een wereld waar ontwikkelingen in software, cloud en miniaturisatie een impact kunnen hebben op investeringen die gebaseerd zijn op het verhuren van ruimte.

Voorspellingen worden steeds complexer omdat het aantal gebruikte applicaties exponentieel toeneemt naarmate ze vaker worden geïmplementeerd en bijgewerkt, wat veeleisender blijkt te zijn voor computerbronnen. Het geaggregeerde vermogen van de rekeneenheid voor cryptocurrencies wordt bijvoorbeeld al groter geschat dan het totale energieverbruik van Venezuela (waardoor dit wereldwijd binnen de 40 grootste elektriciteitsgebruikers valt). Hierdoor is het garanderen van de voorzieningszekerheid voor het datacenter een belangrijke investeringsprioriteit en kunnen colocatiebeleggers maximaal 20% van de totale investering in stroom aan het datacenter besteden. Wereldwijde cloudaanbieders hebben al geïnvesteerd in hernieuwbare energiebronnen, net als grote beleggers in datacenters zoals Goldman Sachs.

Vraag/aanbod voorspellen voor een bedrijf met een zeer grote datacenter-voetafdruk zal makkelijker zijn dan voor een bedrijf met slechts een of twee kleine DC’s, omdat reservecapaciteit eenvoudiger online te plaatsen is. Bij voorspellingen moet ook rekening gehouden worden met technologische veranderingen en vernieuwingen, omdat nieuwe apparatuur krachtiger is en hogere rekenlasten kan verwerken zonder de voetafdruk te vergroten en mogelijk het stroomverbruik kan verminderen. Het moet ook rekening houden met de verschillende hostingmodellen die vandaag beschikbaar zijn, of met die welke mogelijk in de toekomst beschikbaar zullen zijn, en die beoordelen welke toekomstige workloads waarschijnlijk op een cloudplatform of op SaaS worden gehost.

Bijkomende risico’s 

Net zoals datacenters en de IT-wereld zijn doorgegaan, hebben ook de investeringsvereisten dat gedaan. Locatie is tot op zekere hoogte vervangen door interconnectie, de kwaliteit van de faciliteit is afgewogen tegenover de toegang tot kwaliteitsdienstverleners en middelen die beschikbaar gesteld zijn egen de technologie en vakkennis om efficiëntie te leveren. Investeringen moeten ook verstand hebben van opkomende factoren zoals gegevenssoevereiniteit, wetgeving over buitenlandse bedrijfsbelangen of vaardigheden als hulpmiddel. Naarmate de datacenterindustrie bedrevener wordt in het omgaan met de bronnenkwesties die zijn nalatenschap-fase vormden door betere werkwijzen, efficiëntere technologieën en door cloud computing, vormt data-soevereiniteit een nieuwe en minder tastbare uitdaging voor de internationale vrije stroom van gegevens.

Politieke stabiliteit, het gemak van zakendoen, vrijheid van corruptie en voorspelbare belastingniveaus worden ook beschoudwd als bevorderlijk om de risico’s van ontwikkeling en kosten te verminderen. De noodzaak om rekening te houden met een langetermijnvisie op alle kwesties kan gedemonstreerd worden door de kosten die moeten worden gemaakt om te voldoen aan de algemene verordening gegevensbescherming van de General Data Protection Regulation (GDPR) van de EU en de aanzienlijk potentiële kosten van niet-naleving.

Niveaus van rendement van datacenters

Specifieke percentages van verwacht rendement van datacenters variëren afhankelijk van de factoren die in dit artikel zijn geïdentificeerd en ook van de verschillende maatregelen. De meeste beleggers en beleggingsadviseurs zien dat datacenters bovengemiddeld rendement op de investering bieden in vergelijking met andere soorten commercieel vastgoed. Maar de lagere rendementen berekend voor de detailhandel in vergelijking met de groothandel, samen met de verwachte hogere tarieven voor elke vorm van colocatie die de cloud zal huisvesten, tonen aan dat de beleggingsmarkt niches ontwikkelt naarmate deze rijper worden.

Related Articles

Volg het Ierse voordeel voor de

Vul hieronder uw gegevens in om op de hoogte te blijven van de [sector]-voordelen van Ierland, uitgebreide succesverhalen van klanten te lezen en de perfecte [sector]-partner voor uw bedrijf te vinden.
    NU ABONNERENNU ABONNEREN

    Thank you

    for registering to our newsletter