Hightech bouwprojecten Nieuws

Voorbereiding op een verandering in datacenter-projectmanagement

De projectmanager wordt gezien als essentieel wanneer het gaat om het opleveren van een datacenter. Van alle jobs die nodig zijn tijdens de constructiefase lijkt dit dé job waarbij specifieke datacenter-ervaring nodig is. Het is de functie waarbij de meeste verantwoordelijkheid komt kijken tijdens het coördineren van de verschillende groepen die komen kijken bij de oplevering en de functie die het mogelijk maakt om het ontwerp te vertalen naar een datacenter.

 

Het veranderde profiel van beslissingen rond serieuze datacenter-investeringen

Tijdens het besluitvormingsproces om te investeren in datacenters is men altijd al voorzichtig geweest door de hoge kosten die komen kijken bij het bouwen en de kwetsbaarheid van de systemen en uitrusting die zich in de datacenters bevinden. De evolutie van de rol die datacenters spelen vertrekkende van voorzieningen gebouwd om tegemoet te komen aan specifieke computerbehoeften tot nu — een nieuwe communicatie-, informatie-, ontspannings- en businesswereld mogelijk maken — zorgt ervoor dat de beslissingen om in een datacenter te investeren steeds sneller moeten gebeuren. Het is zo dat ongeschikte of gecompromitteerde dataopslag, verwerking of uitzendingen het bestaan van een bedrijf kunnen beëindigen. Een recente DatacenterDynamics (DCD)-studie toont aan dat 93% van de datacentergemeenschap akkoord gaat met het feit dat data het meest kostbare bezit van een bedrijf is.

Juiste beslissingen vóór de ingebruikname leiden ook tot een efficiëntere werking en een efficiënter onderhoud gedurende het leven van het datacenter waardoor de return-on-investment vergroot wordt en de nieuwe generatie van datatechnologie ook future-proof is. Het zorgt er ook voor dat het project tegemoetkomt aan de geldende wetten en regels die in de toekomst ook steeds strenger zullen worden.

Het besluitvormingsproces achter het bouwen van een datacenter is daarom ook steeds aan het veranderen en weerspiegelt het toegenomen belang bij bedrijven en het verhoogde risico dat verbonden is aan het proces. DCD-onderzoek dat werd gedaan tijdens het afgelopen decennium toont aan dat meer en meer mensen betrokken zijn bij het proces. Het aantal betrokken partijen bij een grote datacenter-beslissing (de bouw, uitbreiding, vernieuwing/opfrissing) is gestegen van gemiddeld 7-10 per project (2007) tot 15-20 in 2016. Dit reflecteert de grotere aantallen technologieën en disciplines die datacenters nu omvatten, de grotere connectie met de bedrijfswereld, de verhoogde risico-aversie en de wettelijke vereisten. De grote wereldspelers met gevestigde programma’s hebben er daarom een prioriteit van gemaakt om ervoor te zorgen dat ze de middelen en de vaardigheden hebben die nodig zijn om deze toekomstgerichte programma’s uit te voeren.

Besluitvorming blijkt ook meer geformaliseerd te zijn, minder afhankelijk van een openbare aanbesteding en meer betrokken bij items met een lagere waarde. Daarom zijn een formeel beleid, dienstenovereenkomsten, een voorkeursleverancier en inschrijfprocessen standaardprocedures geworden.

De betrokken mensen laten duidelijk de verhoogde complexiteit zien van het proces. Er is een verschuiving gebeurd, weg van personeel dat rechtstreeks betrokken was bij IT en faciliteiten binnenin de bedrijfshiërarchie. Nu is het steeds meer waarschijnlijk dat het (senior) management doorheen de ganse organisatie actief betrokken is. In het algemeen is de betrokkenheid bij beslissingen meer wijdverbreid in de organisatie en zijn ze meer gebaseerd op de vaardigheden die het personeel en de partners kunnen bijdragen en houden ze rekening met externe specialisten in speciaal hiervoor gevormde projectteams. Wanneer de constructie rekent op externe financiering zullen ook de investeerders betrokkenheid willen bij de besluitvorming.

Onderzoek uitgevoerd als deel van de Data Centre White Paper toont aan dat er geen patroon zit in de lengte van het besluitvormingsproces. Het hangt af van het aantal beslissingen dat moet worden gemaakt als onderdeel van het proces. Wanneer bijvoorbeeld de locatie en de constructiesite reeds zijn bepaald kan het proces zich focussen op het ontwerp en de constructie van het complex.

 

Het belang van projectmanagement

Om goed te werken moet er binnen het besluitvormingsproces rekening worden gehouden met enkele factoren:

 • Vaardigheden en middelen die beschikbaar zijn binnenshuis in plaats van deze te moeten outsourcen
 • Centrale controle over het proces in plaats van de decentralisering van verantwoordelijkheden wat ervoor kan zorgen dat werk dat reeds werd voltooid onafhankelijk kan worden geëvalueerd
 • Het gebruik van gespecialiseerde datacenter-designers, -bouwers en onderaannemers in plaats van generalisten
 • Bevoorraad worden door één leverancier in plaats van meerdere
 • Het proces zonder compromissen naar de oorspronkelijke uitkomst leiden in plaats van stoorfactoren toestaan tijdens het proces (bv. Juridisch, site-gerelateerd, technologisch, budgettair) die de kosten kunnen opdrijven

Projectmanagement wordt in de markt gezien als de manier waarop een goede balans wordt bereikt tussen deze factoren en als de sleutel die vereist is bij expertise en vaardigheden rond datacenters. Hoewel men ervan uitgaat dat een gespecialiseerde projectmanager in staat is om algemene bouwondernemingen en onderaannemers een datacenter te laten bouwen is het omgekeerde niet zo aannemelijk. Ervaring met datacenters zal ervoor zorgen dat de projectmanager een meerwaarde heeft doordat hij het proces kan herzien en suggesties kan doen om verbeteringen aan te brengen en kan uitwerken hoe wijzigingen kunnen worden doorgevoerd met een minimum aan verstoringen in het bouwproces.

Goed projectmanagement coördineert, doorheen het ganse proces, alle aannemers en leveranciers die betrokken zijn bij het opleveren van het complex en zorgt ervoor dat aan alle voorwaarden (timing, budget) wordt voldaan. In overeenstemming met deze positie zorgen projectmanagers ervoor dat het belang van de klant in alle beslissingen wordt meegenomen. In de woorden van een bedrijf dat recent een datacenter bouwde:

“Zij kunnen het ganse project zien, zelfs wanneer ze niet verantwoordelijk zijn voor bepaalde elementen. Een voorbeeld hiervan: de projectmanager die we gebruikten voor het interne werk was heel zorgvuldig tijdens de controle van het structurele ontwerp voor het aanvatten van de werken en merkte enkele problemen op en kwam met mogelijke verbeteringen op bepaalde vlakken. Hij ging dan meteen overleggen met het structurele team om zo veranderingen door te voeren die ons uiteindelijk tijd en op lange termijn onderhoudskosten bespaarden.”

Wat projectmanagementsoftware betreft is er weinig geweten en wordt dit gezien als een vorm van administratie, een middel om een doel te bereiken. Zulke software kan belang hebben bij het visualiseren van het proces en het simuleren van de impact van veranderingen als ook een bron zijn om informatie te delen en te updaten. Net als bij ontwerpsoftware wordt de waarde gezien in consultants en managers die het gebruiken en aanbevelingen doen op basis van de informatie die eruit komt.

 

Leer de top vijf van trends kennen die de toekomst van datacenter-design en -constructie zullen beïnvloeden in de GRATIS white paper (ENG).

 

Related Articles

Volg het Ierse voordeel voor de

Vul hieronder uw gegevens in om op de hoogte te blijven van de [sector]-voordelen van Ierland, uitgebreide succesverhalen van klanten te lezen en de perfecte [sector]-partner voor uw bedrijf te vinden.
  NU ABONNERENNU ABONNEREN

  Thank you

  for registering to our newsletter