Skip to main content
Novaerus utilizza la potenza del plasma per migliorare la qualità dell’aria e gli esiti dei pazienti Medtech

Novaerus gebruikt plasma om de luchtkwaliteit en herstelcijfers van patiënten te verbeteren

oktober 18 2018 No Comments

Mensen brengen gemiddeld maar liefst 80-95% van hun tijd door in gebouwen. We zijn een generatie van binnenzitters die voor het grootste deel binnenlucht inademen.

Wat is daarvan het probleem? Kinderen worden niet voor niets vaak naar buiten gestuurd voor wat ‘frisse lucht’. Binnenlucht is niet zo gezond. Binnenlucht kan tot tien keer zo sterk verontreinigd zijn als buitenlucht.

Maar dat zou ons niet moeten verbazen. Mensen verspreiden per uur duizenden huidcellen waarop bacteriën leven en genereren zo de hele dag door miljarden micro-organismen.

Bij mensen die meestal binnen zitten, en dan vooral kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen en zieken, kunnen deze deeltjes en ziektekiemen in de binnenlucht tot astma, allergieën en chronische aandoeningen leiden en direct virale en bacteriële infecties veroorzaken.

Ziekenhuisinfecties leiden tot 16 miljoen opnamedagen in ziekenhuizen en € 7 miljard aan kosten

Neem bijvoorbeeld ziekenhuizen. Geschat wordt dat één op de tien patiënten tijdens zijn of haar verblijf in een gezondheidsinstelling een ziekenhuisinfectie oploopt, meestal door blootstelling aan bacteriën en virussen in de lucht. Deze ziektekiemen kunnen direct in de luchtwegen belanden of via instrumenten en andere oppervlakken op de handen van mensen. Alleen al in Europa leiden ziekenhuisinfecties tot 16 miljoen extra opnamedagen en € 7 miljard aan directe kosten.

De voor de hand liggende oplossing is zo veel mogelijk verontreiniging uit de lucht halen, en dat is wat het Ierse technologiebedrijf Novaerus doet.

Het in 2011 opgerichte Novaerus produceert een reeks draagbare luchtdesinfectie-units die voornamelijk worden gebruikt in ziekenhuizen (operatiekamers, intensive care-units, EHBO-ruimtes, ziekenzalen, rondom verbouwingen), bejaardenhuizen, crèches, scholen en zelfs ambulances.

De machines zijn ontworpen voor continu gebruik. Ze werken op basis van in eigen huis ontwikkelde, energiezuinige plasmatechnologie waarmee elektronen en ionen worden ontladen om de lucht te zuiveren van vuildeeltjes en micro-organismen. Deze organismen kunnen de menselijke gezondheid schaden en problemen zoals infecties, allergieën, astma en irritatie veroorzaken. Hun nieuwste product, de Defend 1050, beschikt ook over een robuust filtersysteem dat zelfs microscopisch kleine deeltjes vangt.

“Het besef dat onze binnenlucht minder goed is dan we dachten en zelfs bijdraagt aan gezondheidsklachten en infecties, is van recente datum,” zegt Kieran McBrien van Novaerus. “Het is een probleem waarvoor je makkelijk je ogen kunt sluiten: de huidige normen voor hygiëne gelden niet voor de luchtkwaliteit, dus zelfs organisaties die voor kwetsbare of zieke mensen zorgen, zijn niet verplicht er iets aan te doen.

Wie de luchtkwaliteit binnenshuis negeert, doet dat op eigen risico

” Wie de luchtkwaliteit binnenshuis negeert, doet dat op eigen risico,” zegt McBrien. “Niet alleen patiënten in ziekenhuizen of leerlingen op school lijden onder slechte lucht, maar ook de mensen die er werken. Als de lucht in je gebouw de mensen ziek maakt, heeft dat consequenties voor de productiviteit, het moreel, de productiviteit van je medewerkers en uiteindelijk ook op de winst.”

Dit is een feit dat wereldwijd tot steeds meer bedrijven doordringt. Dit jaar alleen al zal de wereldwijde verkoop van Novaerus-producten naar verwachting met 40-50% groeien nu de technologie steeds meer veld wint in markten zoals de VS, Afrika, Azië, Oost-Europa en Azië.

“De ouderenzorg in de VS was de opmaat voor veel meer installaties waarmee we nu luchtwegaandoeningen en andere luchtgerelateerde problemen bestrijden,” aldus McBrien, senior vice president van de afdeling International Business Development. “We groeien ook door in te spelen op hygiëne-initiatieven op scholen, omdat uit onderzoek is gebleken dat betere lucht tot betere leerprestaties en minder absentie leidt, zowel onder docenten als leerlingen.

“Onze technologie is goed ontvangen in opkomende markten,” voegt hij er nog aan toe. “Neem bijvoorbeeld een gigantisch ziekenhuis in India of Afrika, met een enorme ontvangsthal waar honderden mensen in en uit lopen en urenlang dicht opeengepakt zitten, mensen die misschien gevaarlijke virussen of andere ziektekiemen bij zich dragen. Onze machines kunnen daar worden ingezet om bezoekers, patiënten en natuurlijk de medewerkers, die geen dag kunnen worden gemist, te beschermen.”

In Zuid-Korea is maar liefst 80% van alle ambulancevoertuigen uitgerust met technologie van Novaerus en in Hongarije installeert het Ierse bedrijf momenteel niet minder dan 1000 units in ziekenhuizen als eerste stap in een onderzoeksprogramma in vrijwel het gehele land.

Novaerus overtuigt met wetenschappelijk bewijs

Het spreekt vanzelf dat wetenschappelijk bewijs noodzakelijk is om in deze bedrijfstak te overtuigen. Onlangs werd Novaerus door het gerenommeerde Karolinska Institutet in Zweden geselecteerd voor deelname aan een gezamenlijk onderzoek naar de effecten van plasmatechnologie op het terugdringen van postoperatieve wondinfecties.

“Spannend, maar ik wil er niet te veel over loslaten,” zegt McBrien. “Het is een grote eer dat het Karolinska ons heeft gekozen. Het is een van de beste universitaire ziekenhuizen ter wereld, een instituut dat bovendien verantwoordelijk is voor jaarlijkse toekenning van de Nobelprijs voor de Geneeskunde. Dat wordt dus duimen.”

Duimen is zeker niet de reden voor dit succesverhaal. Innovatie is de grote kracht achter de 100% Ierse producten die worden ontwikkeld in de hypermoderne Novaerus-vestiging in Dublin.

Het bedrijf heeft een wereldomspannend distributienetwerk opgezet met hulp van nationale exportorganisatie Enterprise Ireland en wil de komende jaren nieuwe markten aanboren, zoals de Scandinavische landen, China, Japan, Duitsland en India.

“Luchtkwaliteit werd altijd als vanzelfsprekend beschouwd,” zegt McBrien. ” Maar dat is niet meer het geval. Het verbeteren van de kwaliteit van de lucht die we inademen is een fundamentele zaak en een milieutechnische uitdaging waar levens van afhangen. En geld.”

Related Articles

Medtech

Novaerus gebruikt plasma om de luchtkwaliteit en herstelcijfers van patiënten te verbeteren

Volg het Ierse voordeel voor de

Vul hieronder uw gegevens in om op de hoogte te blijven van de [sector]-voordelen van Ierland, uitgebreide succesverhalen van klanten te lezen en de perfecte [sector]-partner voor uw bedrijf te vinden.
    NU ABONNERENNU ABONNEREN

    Thank you

    for registering to our newsletter