Patientbetrokkenheid is de belangrijkste sleutel voor digitaal ondersteunde medische technologie Medtech Inzichten

Patientbetrokkenheid is de belangrijkste sleutel voor digitaal ondersteunde medische technologie

Digitialisatie van medische technologie is essentieel voor de connectiviteit en de integratie van zorggegevens in het volledige zorgdomein. Digitaal ondersteunde medische technologie is echter slechts een deel van de oplossing. Het gebruik van patiëntbetrokkenheid voor het motiveren van patiënten bij de toegang, het gebruik en het naleven van digitale diensten en instrumenten voor het beheren van hun gezondheid en welzijn is essentieel voor het volledige gebruik van het digitale gezondheidszorgsysteem.

Toenemende patiëntbetrokkenheid

Investeringen in geavanceerde medische technologie bieden gezondheidszorgprofessionals en patiënten toegang tot digitale diensten en instrumenten, die patiënten ondersteunen bij hun tocht door het gezondheidszorgdomein en die zorgen voor het bereiken van de behandelingsdoelen. Gezondheidszorgprofessionals nemen klinische beslissingen op basis van inzichten in gezondheidszorggegevens, resulterend in verbeterde resultaten voor patiënten. Patiënten hebben daarnaast een actieve rol bij hun zelfzorg, door te investeren in hun eigen zorg en door hun zelfzorgdoelen te beheren.

Op dit moment, waarop de gezondheidszorg een belangrijke digitale transformatie ondergaat, bestaat er een grote noodzaak om medische technologie meer patiënt-centraal te maken. Hiervoor moet er een succesvolle betrokkenheidsstrategie worden ontwikkeld.

Patiëntbetrokkenheidsmogelijkheden voor gezondheidsorganisaties

Patiëntbetrokkenheid in een op waarden gebaseerd gezondheidszorgsysteem draait om de noodzaak om met patiënten te communiceren in elke fase van hun verblijf in de gezondheidszorg. Hiervoor investeren gezondheidszorgaanbieders in belangrijk diensten en instrumenten voor patiëntbetrokkenheid, zoals gezondheidsbewaking op afstand, beheer van chronische ziekten, nalevingsprogramma’s, patiënteducatieprogramma’s en welzijnsondersteuning. Bovendien worden zij betrokken bij het effectief gebruiken van traditionele en digitale kanalen, zodat nieuwe, chronische en doorgestuurde patiënten preventieve en reactieve interventie kunnen ontvangen. De aandacht is gevestigd op het leveren van gepersonaliseerde en dynamische zorgaanbevelingen voor elke patiënt, ongeacht de zorgomstandigheden. Daarnaast introduceren zij initiatieven om beheersmaatregelen voor de volksgezondheid te optimaliseren via lid-specifieke begeleiding en op waarden gebaseerde gezondheidszorgrelaties. Zorgaanbieders kijken ook naar het bevorderen van gedragstrends die een proactieve zelfzorg bij patiënten aanmoedigen.

Het ultieme doel van patiëntbetrokkenheid is de realisatie van een hoge patiënttevredenheid, waarbij zorgaanbieders steeds vaker niet-klinische factoren in overweging nemen om de patiëntervaring te verbeteren. Dankzij de opkomst van slimme ziekenhuizen is de aandacht gericht op het verbeteren van het patiëntwelzijn tijdens hun ziekenhuisverblijf en het verbeteren van de resultaten in drie hoofdgebieden: operationele efficiency, klinische uitmuntendheid en patiëntgerichtheid. We zien dat ziekenhuizen investeren in bedrijfsprocesautomatisering van workflows en in het verbeteren van het algemene ziekenhuisontwerp om de patiënttevredenheid te verhogen door middel van bijvoorbeeld slimme patiëntenkamers en diensten.

Samenvatting

Een ecosysteem van gezondheidszorgaanbieders dat slimme technologie toepast, bevordert de naadloze communicatie tussen klinische en niet-klinische systemen en gebruikt digitaal ondersteunde medische technologie voor het genereren van bruikbare inzichten die patiëntbetrokkenheid verbeteren, en creëert op zijn beurt oneindige mogelijkheden voor op resultaten gebaseerde gezondheidszorg.

Download onze gratis publicatie voor meer informatie over hoe gegevensgestuurde en klantcentrale innovatie een duurzame gezondheidszorg kunnen beïnvloeden.

Related Articles

Medtech

Novaerus gebruikt plasma om de luchtkwaliteit en herstelcijfers van patiënten te verbeteren

Volg het Ierse voordeel voor de

Vul hieronder uw gegevens in om op de hoogte te blijven van de [sector]-voordelen van Ierland, uitgebreide succesverhalen van klanten te lezen en de perfecte [sector]-partner voor uw bedrijf te vinden.
    NU ABONNERENNU ABONNEREN

    Thank you

    for registering to our newsletter