Ierse Medtech-bedrijven richten zich voornamelijk op innovatie. Zo helpen zij klanten in de gezondheidszorg hun doelen te bereiken en het hoofd te bieden aan internationale uitdagingen.

Of het nu om uitbreiding van het productassortiment of het maximaliseren van kostenefficiëntie gaat. In de internationale gezondheidszorgmarkt waarin deze bedrijven werkzaam zijn, zorgen een aantal trends voor aanzienlijke veranderingen. Een paar voorbeelden:

  • Hervorming van de gezondheidszorg: de overheidsuitgaven stijgen en de dekking van de verzekeringen wordt breder.
  • Toenemende gezondheidskosten, waardoor zowel overheden als consumenten zich meer gaan richten op community care, en ziekenhuisopname wordt ontmoedigd.
  • Technologische ontwikkelingen en productinnovatie: e-health, gepersonaliseerde gezondheidszorg en zelfbehandeling nemen toe en combiapparaten en big-data-analyses komen steeds meer voor.
  • Door vergrijzing en een toename van chronische ziektes is er steeds meer vraag naar nieuwe producten en services die smart aging en zelfbehandeling ondersteunen.

Bij het ontwerpen van producten en oplossingen richten Ierse bedrijven zich aan de ene kant op het verhogen van efficiëntie voor gezondheidsinstellingen en artsen, en aan de andere kant op verbetering van de patiëntzorg – bijvoorbeeld vermindering van infecties of een korter verblijf in het ziekenhuis.

Vanuit de Ierse hogeronderwijsinstellingen ontstaan steeds meer innovatieve Medtech-start-ups, die worden ondersteund door Enterprise Ireland. Deze bedrijven ontwikkelen allerlei nieuwe oplossingen, zoals apparaten voor externe monitoring met smart-technologie, apparaten die eenvoudigere en snellere diagnose van ziektes mogelijk maken, en vernieuwende implantaten die de hersteltijd na operatie verkorten.

Als het gaat om innovatieve processen en oplossingen, vragen klanten steeds meer van subleveranciers. Ierse bedrijven hebben daarop gereageerd door te investeren in moderne apparatuur en efficiëntere bedrijfsvoering. Recenter nog hebben zij geïnvesteerd in hun eigen vermogen om producten te ontwikkelen: in plaats van een contract binnen te halen om onderdelen voor een klant te maken, werken ze samen met de klant om een onderdeel te ontwikkelen dat zij vervolgens zelf gaan leveren.

Met name connected health is een interessant gebied in Ierland als we kijken naar start-ups en innovatiepotentieel. Aan de hand van oplossingen gebaseerd op mobiele technologie, netwerken en remote-monitoring wordt zorg van het ziekenhuis naar thuis verplaatst. Zo kunnen klanten hun zorg zelfstandiger beheren en beter communiceren met artsen.

In Ierland huizen 18 van de 25 grootste Med-Tech bedrijven ter wereld; de top-10 van de grootste ICT-bedrijven en 9 van de 10 wereldleiders in Biofarma. Dankzij deze sterke aanwezigheid van belangrijke marktspelers kan het land een belangrijke rol spelen bij de convergentie van Connected Health en Internet of Things op wereldschaal.

In Ierland zijn in de Medtech-sector maar liefst 6500 werknemers in dienst bij 250 bedrijven die in Ierse handen zijn. Deze groep bedrijven heeft aanzienlijke capaciteiten op alle gebieden binnen de medische technologie: research, ontwerp en ontwikkeling, productie – waaronder assemblagefaciliteiten – marketing, software, connected health, innovatieve afgewerkte producten en OEM’s, hulpmiddelen en leveringen voor de gezondheidszorg en Medtech-services, waaronder beheer van klinische trials, regulering, engineering en constructie.

Rond 60% van de 300 Medtech-bedrijven in Ierland is actief in R&D. Bij Medtech wordt de thuismarkt niet beschouwd als testomgeving voor nieuwe producten, zoals bij andere sectoren, maar wordt gezocht naar internationaal relevante oplossingen van internationale problemen.