Energy Ready for a Green Future

HANLEY ENERGY: een visie voor een groene toekomst

Volgens Hanley Energy betekent stroom voor zijn klanten meer dan alleen het licht laten branden. Dit bedrijf richt zich op duurzaam opgewekte, energie-efficiënte stroom. Door verspilling op te sporen en te elimineren, wordt energieverbruik veel duurzamer. Hanley Energy gaat nog een stapje verder door technologie te integreren en energiegegevens bij te houden van duizenden verbruikspunten. Voor Hanley Energy is een groene toekomst een toekomst waarin softwaresystemen energieverbruik analyseren, zodat hun klanten operationele efficiëntie kunnen verbeteren en duurzame energie prioriteit kan geven. Een volledig beeld van energiegebruik kan aanmerkelijke kostenbesparingen en vermindering van de CO2-uitstoot opleveren.

Zo werkt Hanley Energy aan een groenere toekomst

Hanley Energy werkt wereldwijd samen met klanten in uiteenlopende branches die afhankelijk zijn van veilige, schone en betrouwbare energie. Bijvoorbeeld op het gebied van levensmiddelen, farmaceutica, gezondheidszorg, zware industrie en data. Hun Event and Power Management Systems (EPMS) houden energie- en gebeurtenisparameters bij om te zorgen dat processen soepel blijven verlopen. Ingebouwde informatie-apparatuur meet trends en toont rendementen, zodat de echte kosten van bedrijfsprocessen kunnen worden bijgehouden. Met direct inzicht in deze statistieken kunnen klanten operationele veranderingen doorvoeren, efficiëntieniveaus verbeteren, onnodige uitvaltijd voorkomen en koolstofemissies terugdringen. Tijdens piekuren kunnen zij er bijvoorbeeld voor kiezen om ‘off-grid’ te gaan en hun eigen energievoorziening uit duurzame bronnen of generatoren te gebruiken. Met de software van Hanley Energy kan deze omschakeling automatisch en veilig worden gemaakt.

Hanley Energy is onlangs een samenwerking aangegaan met de grootste zuivelexporteur van Ierland om hun energieverbruik verspreid over verschillende vestigingen te bewaken. De technologie van Hanley spoorde belangrijke energieverliezen op. Dat levert zowel snelle winst als voordelen voor de lange termijn op. De fabrikant maakte overmatig gebruik van warmte, licht en gas, en lekte perslucht in alarmerende hoeveelheden. Het lukte de klant deze problemen te verhelpen, waardoor in een enkel jaar een indrukwekkende 48% aan energiekosten werd bespaard. Dit verlaagde verbruik maakte het bedrijf ook een heel stuk duurzamer, en het GBS-project (gebouwbeheersysteem) werd onderscheiden met de prestigieuze Energy Ireland Award. Hanley Energy is expert in het opstellen van unieke beheerstrategieën voor nutsvoorzieningen voor hun klanten, wat leidt tot een duurzamere organisatie.

Nu al profiteren van een groene toekomst

Hanley Energy zet zich tevens in voor het gebruiken en promoten van groene energie voor hun eigen bedrijfsactiviteiten. Hun benadering van duurzaamheid omvat recycling, groene verpakkingsmaterialen en een groeiend elektrisch wagenpark. Dit jaar beloven ze een boom te planten voor elke wereldwijd gemaakte levering. Het is hun ambitie om tegen 2025 zo’n 250.000 bomen te planten. Aan het eind van 2021 is hun toeleveringsketen 100% afkomstig van duurzame bronnen en wordt er alleen gebruikgemaakt van gecertificeerd duurzame leveranciers en materialen. Hanley Energy is ervan overtuigd dat duurzaamheid begint met een cultuuromslag. Alleen wanneer bedrijven over nauwkeurige data beschikken, kan actie worden ondernomen om hun impact op het milieu te verkleinen. Hanley Energy geeft daarbij zelf het goede voorbeeld en onderneemt stappen om de mindset van een hele branche te helpen veranderen.

Related Articles

Volg het Ierse voordeel voor de

Vul hieronder uw gegevens in om op de hoogte te blijven van de [sector]-voordelen van Ierland, uitgebreide succesverhalen van klanten te lezen en de perfecte [sector]-partner voor uw bedrijf te vinden.
    NU ABONNERENNU ABONNEREN

    Thank you

    for registering to our newsletter