Bekijk de Kennisgeving bescherming persoonsgegevens en het Cookiebeleid van Enterprise Ireland.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is opgesteld om personen meer controle te geven over hun persoonsgegevens. Sinds 25 mei 2018 moet Enterprise Ireland voldoen aan de AVG, die het bestaande kader voor gegevensbescherming onder de Richtlijn gegevensbescherming van de EU vervangt.

Rechten van betrokkenen onder de Algemene verordening gegevensbeschermingeral

Definitie van persoonsgegevens

Hoe dient u bij Enterprise Ireland een verzoek om inzage in uw persoonsgegevens in onder de Algemene verordening persoonsgegevens?

Hoe snel krijgt u een reactie op uw verzoek om inzage in uw persoonsgegevens?

Wat kost het indienen van een verzoek om inzage in uw persoonsgegevens?

Contactgegevens Data Protection Officer (functionaris gegevensbescherming) Enterprise Irelande

Rechten van betrokkenen onder de Algemene verordening gegevensbescherming

Onder de AVG hebben personen de volgende rechten::

 1. Het recht op informatie
 2. Het recht op inzage
 3. Het recht op rectificatie
 4. Het recht op verwijdering
 5. Het recht op beperking van verwerking
 6. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid​
 7. Het recht op bezwaar
 8. Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Klik hier for a link to the Data Protection Commission’s publication “Rights of Individuals under the GDPR”.

Definitie van persoonsgegevens

De term ‘persoonsgegevens’ verwijst naar alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare levende persoon (‘de betrokkene’ genoemd).

Een persoon is identificeerbaar als deze direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een ‘identificator’.  De AVG geeft voorbeelden van identificatoren, zoals naam, identificatienummer, foto en locatiegegevens.  Een persoon kan ook identificeerbaar zijn aan de hand van elementen die kenmerkend zijn voor diens identiteit, bijvoorbeeld fysieke, genetische of culturele elementen.

Hoe dient u bij Enterprise Ireland een verzoek om inzage in uw persoonsgegevens in onder de Algemene verordening persoonsgegevens?

U kunt schriftelijk een verzoek om toegang tot uw persoonsgegevens indienen. Dit kan via brief of e-mail aan:

Paula Maguire, Data Protection Officer
Data Protection and Freedom of Information Office
Enterprise Ireland
The Plaza
Eastpoint Business Park
Dublin 3

GDPRonline@enterprise-ireland.com

Telefoon: +353 1 7272478

Uw verzoek moet de volgende gegevens bevatten:

 • Een verklaring dat het verzoek wordt ingediend onder de Algemene verordening gegevensbescherming
 • Zoveel mogelijk informatie over het onderwerp van het verzoek om toegang
 • De manier waarop u de informatie wilt ontvangen (bijvoorbeeld in de vorm van fotokopieën of digitaal).

Voor de verwerking van een verzoek om inzage in eigen persoonsgegevens is een bewijs van identiteit, bijvoorbeeld een rijbewijs of paspoort, vereist. Afhankelijk van de aard van het verzoek kan ook aanvullende identificatie vereist zijn. Indien aanvullende identificatie is vereist, zal de functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) van Enterprise Ireland dit bespreken voordat het verzoek wordt verwerkt.


Hoe snel krijgt u een reactie op uw verzoek om inzage in uw persoonsgegevens?

U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van uw verzoek om toegang tot uw persoonsgegevens. U ontvangt niet later dan een maand na ontvangst van het verzoek een reactie op uw verzoek. Vanwege de complexiteit of het aantal verzoeken kan de responstijd uitlopen tot drie maanden. In dat geval brengt Enterprise Ireland u binnen één maand na de ontvangst van het verzoek op de hoogte van de vertraging en de reden ervan.

Hoe snel krijgt u een reactie op uw verzoek om inzage in uw persoonsgegevens?

Als Enterprise Ireland op basis van uw verzoek geen actie onderneemt, moet Enterprise Ireland u direct, en uiterlijk binnen één maand na ontvangst van uw verzoek, op de hoogte brengen van:

 • De redenen waarom er geen actie wordt ondernomen
 • Uw recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie en in beroep te gaan.

 

Wat kost het indienen van een verzoek om inzage in uw persoonsgegevens?

Aan de afhandeling van uw verzoek zijn geen kosten verbonden. Als verzoeken van een betrokkene echter ‘onmiskenbaar ongegrond of buitensporig’ zijn (bijvoorbeeld wanneer iemand onnodig steeds hetzelfde verzoek indient of het te lastig is om één persoon uit een gegevensverzameling te identificeren), kan Enterprise Ireland:

 1. Een redelijk tarief in rekening brengen, gebaseerd op de administratieve kosten voor het leveren van de informatie / het ondernemen van de gevraagde actie; of
 2. Weigeren actie te ondernemen op uw verzoek.

Als Enterprise Ireland weigert te reageren op een verzoek om toegang tot persoonsgegevens of een tarief in rekening brengt, is het de verantwoordelijkheid van Enterprise Ireland om de onmiskenbaar ongegronde of buitensporige aard van het verzoek aan te tonen.

Contactgegevens Data Protection Officer (functionaris gegevensbescherming) Enterprise Ireland

Paula Maguire, Data Protection Officer
Data Protection and Freedom of Information Office
Enterprise Ireland
The Plaza
Eastpoint Business Park
Dublin 3

GDPRonline@enterprise-ireland.com                Telefoon: +353 1 7272478