Construction Ready for a Green Future

ECOCEM: een visie voor een groene toekomst

Ecocem Ireland is een bedrijf in een branche die vol gaat voor verandering. Een groene toekomst in de bouw is een toekomst waarin men de broodnodige huizen, wegen en voorzieningen kan bouwen met beperkt gebruik van van ‘gewoon’ portlandcement. Hoewel dit product binnen uiteenlopende sectoren op grote schaal wordt gebruikt, heeft het een voetafdruk van 803 kg CO2 per ton. Dat maakt het cement verantwoordelijk voor 8% van de koolstofemissies in de wereld. Als we dingen willen veranderen voor ons klimaat, moeten we onze manier van bouwen veranderen. Volgens Ecocem hangt een geslaagde toekomst samen met een revolutie binnen de gehele cementindustrie.

Zo werkt Ecocem aan een groenere toekomst

Ecocem maakt gemalen gegranuleerde hoogovenslakken (GGBS, Ground Granulated Blast Furnace Slag). Dit is restmateriaal van staalfabrieken en wordt fijngemalen en gebruikt om een alternatief voor portlandcement te maken. In tegenstelling tot traditioneel cement is de uitstoot bij GGBS slechts 32 kg CO2 per ton Dit is een uitzonderlijke vermindering ten opzichte van traditioneel cement. Ecocem schat dat door hun product vanaf 2003 meer dan 12 miljoen ton CO2 minder in de atmosfeer terecht is gekomen. En aangezien de staalresten anders op een vuilstortplaats zouden eindigen, draagt dit koolstofarme product ook bij aan de circulaire economie.  Dit komt door het gebruik van een bijproduct om de cementindustrie te compenseren.

Ecocem gelooft in zijn product en werkt nauw samen met klanten om verbeterde toepassingen van GGBS te vinden. Bedrijven die van oudsher veel met traditioneel cement werken, gaan op zoek naar manieren om hun milieu-imago te verbeteren. Maar overschakelen op GGBS is niet altijd zo eenvoudig. Een van de struikelblokken van het product is de lagere aanvangssterkte. Het innovatieteam van Ecocem heeft daarom een gepatenteerde versneller ontwikkeld om de droogtijd te verkorten. Hun product werd onlangs gebruikt door blokkenfabrikant Coshla Quarries in het westen van Ierland. Coshla heeft een krap tijdschema voor het produceren van blokken, maar dankzij de versneller van Ecocem werd het mogelijk om 50% GGBS in hun product te verwerken, zodat hun klanten beschikken over een uniek, koolstofarm product.

Nu al profiteren van een groene toekomst

Met zijn blik op de toekomst ziet Ecocem vooral educatie en bewustzijn als enkele van zijn belangrijkste initiatieven. Portlandcement is nog steeds het meest gebruikte materiaal, gewoonlijk vanwege een gebrek aan kennis van de voordelen en toepassingen van GGBS. Een ander struikelblok zijn de  door de overheid vastgestelde normen ten aanzien van GGBS. Verschillende landen hebben verschillende regels ten aanzien van het percentage GGBS dat in diverse mengsels mag worden gebruikt.

Ecocem blijft lobbyen voor hogere percentages, maar het bedrijf weet dat dit proces afhankelijk is van de motivatie van nationale normeringscomités om wetswijzigingen mogelijk te maken. Gelukkig begint zich in de bouw een toename in de vraag naar koolstofarme producten af te tekenen. Ecocem heeft zichzelf grote doelen gesteld: het wil de cementindustrie radicaal en op zeer grote schaal veranderen. Om dat doel te bereiken, rekent het erop dat andere marktleiders zich aansluiten bij zijn streven naar een duurzamere toekomst.

Related Articles

Volg het Ierse voordeel voor de

Vul hieronder uw gegevens in om op de hoogte te blijven van de [sector]-voordelen van Ierland, uitgebreide succesverhalen van klanten te lezen en de perfecte [sector]-partner voor uw bedrijf te vinden.




    NU ABONNERENNU ABONNEREN

    Thank you

    for registering to our newsletter