Medtech Nieuws

Disruptieve medtech markt creëert nieuwe innovatieprocessen

Door nieuwe marktdynamiek binnen de medtech sector onstaan er nieuwe innovatie modellen ter bevordering van internationale samenwerking.

 

De healthcare-industrie in de Benelux groeit sterk, net als haar economisch aandeel binnen het Bruto Nationaal Product (BNP) van de verschillende regio’s: 10% in België, 11,1% in Nederland en 11% in Luxemburg. In Nederland is het aandeel van de healthcare industrie binnen het BNP het op een na grootste van de wereld. Alleen de VS (bijna 18%) kent een nog groter aandeel.

De groei binnen de healthcare wordt gedreven door private en publieke investeringen. Zo bedragen de investeringen in R&D in België een totaal van 2,5 miljard euro volgens de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie pharma.be. Daarnaast groeit het aantal startups binnen de healthcare snel. Exemplarisch is de grote hoeveelheid funding die in Nederland en België door medtech startups verzameld werd. De diversiteit binnen de beginnende bedrijven is ook groot; het gaat bijvoorbeeld om consumentenproducten, maar ook industrie-gedreven startups. Denk hierbij aan bedrijven als G-Therapeutics (26 miljoen euro, implantaten), OncoDNA (7,7 miljoen euro precision medication) en BlueBee (10 miljoen euro, DNA analytics).

Ierland kent een soortgelijke groei binnen de healthcare als het gaat om medtech. Ierse bedrijven profileren zich namelijk al jaren als innovator voor medische apparatuur en Ierland is bovendien een van de grootste exporteurs in Europa als het gaat om medtech producten. De Ierse medtech industrie omvat 27.000 banen en 8,5 miljard euro aan exportwaarde. Van die 8,5 miljard euro werd in 2014 en 2015 in totaal 960 miljoen euro geïnvesteerd in R&D. Met name de multinationals hebben hier een belangrijke rol in gespeeld. Al met al heeft Ierland daarmee een intelligente infrastructuur aan R&D faciliteiten gebouwd.

Ondanks deze enorme stijging ziet The Boston Consulting Group dat door pricing, regulering en marktdynamiek, er disruptie zal ontstaan in de markt. Hierdoor zullen medtech bedrijven genoodzaakt zijn om R&D dan wel innovatie op een andere manier aan te pakken. Partnerships en nauwe samenwerkingen tussen bedrijven zullen centraal komen te staan om innovatie te kunnen blijven realiseren. Dit is ook noodzakelijk voor het kunnen blijven creëren van nieuwe kansen voor startups. Deze nieuwe benadering zal invloed hebben op innovatieprocessen.

In die context zullen netwerkorganisaties op de voorgrond treden die samenwerking tussen partijen stimuleren. De focus verschuift van een centrale naar een decentrale benadering, zowel nationaal als internationaal. Dit houdt in dat het voor bedrijven in Ierland en de Benelux verstandig zou zijn om internationale partnerships aan te gaan en zo samen te werken aan nieuwe innovatieprocessen.

Innovatiemodellen in de medtech

Gezien de sterke positionering van Ierland op het vlak van R&D binnen medtech en de leidende positie van de Benelux binnen de healthcare industrie, kunnen partnerships die zich richten op innovatie zeer relevant en van groot belang zijn. In combinatie met steeds grotere publieke en private investeringen kunnen Ierse bedrijven en bedrijven uit de Benelux bovendien een strategisch voordeel behalen ten opzichte van internationale concurrentie.

Een geslaagd voorbeeld van een dergelijke werkwijze is het Ierse bedrijf Neuravi dat in 2015 15 miljoen euro funding van het Nederlandse investering bedrijf Life Science Partners ontving. Tevens zorgde dit ervoor dat ze de exclusieve distributeur werden van het product Embotrap® in Nederland. Neuravi richt zich met klinische oplossingen op patiënten die een hartaanval hebben gehad. Naast hun medische apparaten focussen zij zich ook op klinische onderzoeken ter ondersteuning van de behandeling van hartaanvallen.

In de high tech medische sector ontstaan veel innovaties vanuit fabrikanten. Maar door een veranderende markt en organisatiestructuur schakelen bedrijven steeds meer over van Merger & Acquisition naar een partnership model. Onder andere het bedrijf Fleming Medical dat middels een partnership met TNO een nieuwe innovatieve type pleister in de markt heeft gezet dat medici het inzicht biedt de voortgang van de genezing van een wond te monitoren. Deze samenwerking is een voorbeeld van new product development van high tech processen waarbij onderzoekscentra nodig zijn om R&D kracht toe te voegen om een innovatie te realiseren.

 

The Irish Advantage

We zien dat er zich verschillende kansen voordoen bij mogelijke partnerships tussen bedrijven in de Benelux en Ierland. Deze partnerships zullen leiden tot een strategisch voordeel voor zowel de academische als zakelijke wereld. Zaken als persoonlijke zorg, Artificial Intelligence, Robotics en CRISPR technology roepen fundamentele vraagstukken op en daarmee nieuwe kansen.

We constateren dat er veel funding vanuit de overheid en private sector vloeit om de focus op innovatie te kunnen verscherpen. In Ierland is veel R&D capaciteit, dus de funding kan goed besteed worden door partnerships als Flemic Medical met TNO. De toekomst biedt veel perspectief met name voor de bedrijven in Ierland en de Benelux

Door de dynamiek van de markt voorspelt de Boston Group disruptie in de markt, waardoor samenwerking noodzakelijk is om tot innovatie te komen. Enterprise Ireland is zich terdege bewust van de Irish Advantage als het gaat om de innovatiekracht van Ierse bedrijven om een strategische positie te verwerven in de internationale markt in samenwerking met partijen uit de Benelux. Daarom zal Enterprise Ireland zich blijven inzetten om Ierse bedrijven te helpen om voet aan grond te krijgen in

Related Articles

Medtech

Novaerus gebruikt plasma om de luchtkwaliteit en herstelcijfers van patiënten te verbeteren

Volg het Ierse voordeel voor de

Vul hieronder uw gegevens in om op de hoogte te blijven van de [sector]-voordelen van Ierland, uitgebreide succesverhalen van klanten te lezen en de perfecte [sector]-partner voor uw bedrijf te vinden.
    NU ABONNERENNU ABONNEREN

    Thank you

    for registering to our newsletter