Steeds complexere, grootschalige projecten moeten binnen steeds kortere termijnen worden gebouwd. Hierdoor hebben Ierse bouw- en engineeringbedrijven het voortouw genomen bij de introductie van tal van innovatieve technologieën en werkpraktijken.

Een van de redenen waarom Ierse bouw- en engineeringbedrijven zo vaak contracten binnenhalen voor complexe, hightech constructies is dat zij in de sector toonaangevend zijn op het gebied van innovatie. Ze passen zich snel aan de meest up-to-date processen en standaarden voor ontwerp, constructie en uitrusting aan om de bouwkosten laag te houden en efficiëntie te maximaliseren.

De afgelopen jaren lagen Ierse bedrijven voor op hun concurrenten bij de toepassing van digitale technologieën en Building Information Modelling (BIM). Dit intelligente digitale 3D-proces biedt professionals in de architectuur, engineering en bouw het inzicht en de middelen om gebouwen en infrastructuur efficiënter te plannen, ontwerpen, bouwen en beheren.

Ierse bedrijven hebben ingezien dat BIM niet zomaar een hulpmiddel is, maar een reeks processen die het bouwprogramma helpen versnellen en waarmee aan klanten gestructureerde en toegankelijke informatie kan worden geboden nadat een project is voltooid.

Ze zijn BIM beginnen uit te breiden naar 4D- en 5D-modellering, waardoor in real time de voortgang van een project kan worden weergegeven en kosten aan verschillende aspecten kunnen worden toegewezen.

Volgens het Building Information Modelling-rapport voor 2017, dat de Construction IT Alliance (CiTA) in mei 2017 in samenwerking met Enterprise Ireland heeft gepubliceerd, heeft Ierland de afgelopen jaren opmerkelijk veel vooruitgang geboekt bij het opbouwen van zijn BIM-capaciteiten. Het rapport meldt ook dat Ierland net zo ver staat als elk ander land in de ontwikkelde wereld op het gebied van BIM-vakkundigheid en de wijdverspreide toepassing ervan.

Wereldwijd vragen steeds meer klanten expliciet om BIM bij het ontwerp en levering van nieuwe faciliteiten en infrastructuur.  De National BIM Survey 2016, een publicatie van CitA en Enterprise Ireland, toonde aan dat 76% van de respondenten vertrouwen had in de BIM-vaardigheden en -kennis van hun organisatie.

Uit een recent wereldwijd BIM-onderzoek dat door CitA is gepubliceerd, bleek dat meer dan de helft van de 27 betrokken landen al regelgevingsvereisten hadden of in de nabije toekomst gingen implementeren. De regering van het Verenigd Koninkrijk verplichtte vorig jaar het gebruik van BIM voor alle nieuwe projecten in de openbare sector die door overheidskapitaal werden gefinancierd.

Vele Ierse bouw- en engineeringbedrijven hebben vaste voet gekregen op de Britse markt, waardoor zij toegang hebben tot BIM-structuren en -richtlijnen om aan BIM-producten te werken.

Ook off-site productie is een innovatie waarop Ierse bedrijven zich hebben gericht. Door onderdelen off-site te vervaardigen, is er minder ruimte voor en minder kans op fouten. Hierdoor kunnen Ierse bedrijven al heel wat werk verrichten voordat een bouwproject zelfs van start gaat.

Lean-methoden en -processen in de supply chain dragen bij aan een stapsgewijze verandering in kwaliteit, productiviteit en de gezondheid en veiligheid van de bouwsector in Ierland. De voordelen hiervan zijn duidelijk: er gaat geen tijd verloren en er zijn minder vertragingen on-site. Doordat ook materiaalafval, overlappingen, fouten, absenteïsme en storingen afnemen, wordt aanzienlijk veel tijd en geld bespaard. Enterprise Ireland is dan ook niet voor niets een groot voorstander van de inzet van lean-technieken, die Dr. Richard Keegan beschrijft als ‘beter, sneller, goedkoper, samen’. Verschillende Ierse multinationals kiezen voor lean-principes om in het buitenland contracten binnen te halen en bouwbedrijven zoals Jones Group, Mercury Engineering en Kirby exporteren lean-services naar het buitenland, halen meer werk binnen, reduceren de kosten en bieden hun klanten betere service.

Om bij te blijven met de nieuwste ontwikkelingen werken Ierse bouw- en engineeringbedrijven voor een groot deel met rechtstreeks tewerkgesteld personeel en investeren zij heel wat tijd en inspanningen in opleiding en ontwikkeling. Ze nemen veel stagiairs in dienst en blijven de ontwikkeling van hun medewerkers verbeteren door middel van interne programma’s en door ze naar het buitenland te sturen om kennis op te doen van nieuwe werkmethoden.