Hightech bouwprojecten Nieuws

De beste toepassingen in datacenter bouwprojecten

De beste toepassingen van bouwprojecten voor datacenters kunnen worden samengevat als het inschakelen van het proces en het team om zo tot de best mogelijke resultaten te komen in functie van het design. Als onderdeel van dit project werd er onderzoek gedaan bij klanten naar de logistiek en het leveringsproces van een datacenter. Hieruit konden we vaststellen dat succesvolle projecten een aantal eigenschappen gemeen hebben:

  • Bekwaamheid – De rol en bijdrage van projectpartners hangen af van hun expertise en mogelijkheden. Deze worden geoptimaliseerd doorheen het proces.
  • Flexibiliteit – Het proces kan zich aanpassen aan veranderingen, of deze nu van een klant komen, door interne veranderingen (bijvoorbeeld door evaluatie of permanente kwaliteitsverbetering), of door externe omstandigheden (weer, financiële – of nalevingskwesties).
  • Procescontrole en integratie – Het verzekeren dat het logistieke proces efficiënt begeleid wordt om de afgesproken levering op tijd en binnen het budget te leveren.
  • Goedkeuring en kwaliteitsverbetering zodat de expertise en ingezette middelen voor het project gebruikt kunnen worden om de resultaten te verbeteren.

Bekwaamheid

De capaciteiten van de opdrachtgever functioneren als een startpunt voor de logistiek van het bouwproces. Bedrijven variëren enorm in hun expertise in het ontwikkelen van datacenters, projectmanagement en activiteiten. Ze moeten hun rol hieraan aanpassen en vertrouwen op externe experts waar nodig. Als bedrijven hun betrokkenheid bij het ontwerp/bouwproces willen minimaliseren, dan zou de optie om kant-en-klaar te kopen van een ontwikkelaar, een vastgoedfonds of in een modulair systeem de beste keuze zijn.

Het traditionele ontwerp-bod-bouwmodel laat de klant toe om het proces te beheren en de spelers aan te nemen, maar ook om projectvariaties en -herzieningen aan te pakken die kunnen voorkomen in het verdere proces. Sommige moeilijkheden kunnen gereduceerd worden door minder aannemers in werk te stellen en hechtere samenwerkingen te ontwikkelen dan dat doorgaans het geval is bij vastgelegde klant/leverancier-modellen. Desondanks kan dit een grotere druk op de klant leggen om het proces te valideren en een overzicht te behouden.

In het onderzoek staat dat intern management vaak tot problemen met onderaannemers leidt. Dit vooral op vlakken waar er geen voorafgaande werkrelatie was, waar logistieke problemen voorkomen en waar het belangrijk is om de benaderingen onafhankelijk te valideren voor ingebruikname. Dit geldt voor het veelvuldig gebruik van gespecialiseerde projectmanagement-experts en bouwbedrijven, aangezien de projectmanager wordt gezien als sleutelfiguur tussen de strategie achter de bouwactiviteiten en het afleveringsproces.

 

Flexibiliteit

Slechts een klein percentage van datacenter bouwprojecten stappen over van ontwerp naar uitvoering zonder dat er enige verandering wordt doorgevoerd. Deze verandering wordt veroorzaakt door het herdefiniëren van klantenvereisten, veranderende legale of nalevingsvereisten, financiële kwesties of aanpassingen die zich voordoen terwijl het project vorm krijgt of terwijl elementen van het project worden getest. Het onderzoek toont aan dat projecten die niet rekenen op alternatieve of onvoorziene situaties een grotere kans hebben om deadlines en afgesproken budgetten te overschrijden. Dit tast de mogelijkheden om sneller winst te maken en een sneller rendement van investering aan. De nood aan flexibiliteit wordt ook vernoemd als een belangrijke reden om modulaire bouwmethoden te overwegen.

Ook de grootte van het netwerk van de aannemer kan de flexibiliteit van je bouwproject beïnvloeden: bij een groot flexibel netwerk kunnen problemen met een bepaald bouwelement opgelost worden of snel vervangen worden. Verder hangt de flexibiliteit ook af van de expertise en gespecialiseerde ervaring in de bouw van datacenters. Zo kunnen lessen die ze geleerd hebben uit vorige projecten snel toegepast worden in onvoorziene situaties bij de huidige bouw.

 

Procescontrole en integratie

Integration in data centre projects

De twee laatste kenmerken, integratie en validatie, vertegenwoordigen twee zijden van dezelfde munt. Wanneer projecten complexer worden en er meer mensen en bedrijven bij worden betrokken, wordt integratie crucialer en veeleisender. Meer mensen en partijen betrekken bij het project creëert daarentegen ook een betere mogelijkheid voor het beoordelen van het proces en biedt meer suggesties voor verbetering.

Integratie wordt bijna beschreven in ‘symfonische’ termen – de coördinatie van verschillende vaardigheden en functies leidt naar een gemeenschappelijk (bouw)doel. Nogmaals, zowel zaken die goed werken als zaken die minder goed werken worden geïdentificeerd. De belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle integratie is om alle relevante aannemers en leveranciers de nodige informatie te geven die ze moeten weten. Dit wil niet zeggen dat elke onderaannemer alle details van de business-strategie achter de bouw moet kennen, maar het houdt in dat er begrip is onder de sleutelfiguren over de denkwijze van het project. Door dit te delen, ontstaat er potentieel voor grotere waardering en verbetert het de resultaten. Het kan ook voorkomen dat het project in een lus draait wanneer men herhaaldelijk dezelfde problemen moet oplossen. Anderzijds werkt integratie enkel wanneer de klant geïnformeerd blijft over alle gemaakte beslissingen die impact hebben op de centrale verwezenlijking en, wellicht logisch, beslissingen die afwijken van de originele overeenkomst.

Mede als gevolg van de toegenomen mogelijkheden van grote globale leveranciers en ten aanzien van standaardisering, modulariteit en afstemming, zien we een trend om één enkele leverancier van bestanddelen voor gebouwen, inclusief leefruimten, stroomverdeling en -bescherming, koeling, kabels en monitoring aan te nemen. Deze trend komt in de plaats van vertrouwen op verschillende gespecialiseerd aanbieders. Dit proces wordt gebruikt om van het onderhoud van het datacenter achteraf een gestroomlijnd proces te maken.

Effectieve integratie wordt gezien als het meest kritieke punt bij problemen, omdat het ervoor zorgt dat er een duidelijke weg terug naar de bron en oorzaak van een probleem is en corrigerende maatregelen aanbiedt.

 

Goedkeuring en kwaliteitsverbetering

Het proces van goedkeuring moet deel uitmaken van een uitgebreider en goedgekeurd kwaliteitscontrolesysteem in het project. Terwijl de focus van goedkeuring op de aflevering van de bouw ligt, mag het ook de beoordeling van beslissingen over materiaal, onderaannemers, werkomstandigheden en het verzekeren van interesse van klanten omvatten.

Voor goedkeuring zijn specialisten nodig in het proces – in structureel werk, verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC), stroomverdeling, infrastructuur en het testen van onderdelen voor de efficiëntie of weerbaarheid voordat het project wordt opgeleverd. Verder zullen er specialisten nodig zijn voor specifieke situaties, bijvoorbeeld om de verbinding van en naar de site te verbeteren, of voor specifieke eisen van de nutsbedrijven of de overheid. Andere vereiste expertise zijn vaardigheden in het aanpassen binnen bestaande gebouwen. Hoewel de belangrijkste datacenters milieuvriendelijke bouwprojecten zijn, is de grote meerderheid, vooral bedrijven gevestigd in gebouwen die worden gedeeld voor andere zakelijke activiteiten.

Bij elke commerciële onderneming is het belangrijk om een methodologie voor goedkeuring en kwaliteitscontrole vast te stellen vanaf het begin van het project en dit te communiceren naar alle betrokken partijen. Net zoals een ontwerp je een blauwdruk geeft voor het eindresultaat van de constructie, zal het kwaliteitsmodel je een blauwdruk geven voor het proces om dat einddoel te bereiken.

 

Lees meer over de top vijf trends die toekomstige ontwerpen en bouwprojecten van datacenters zullen beïnvloeden in ons GRATIS whitepaper (ENG).

Related Articles

Volg het Ierse voordeel voor de

Vul hieronder uw gegevens in om op de hoogte te blijven van de [sector]-voordelen van Ierland, uitgebreide succesverhalen van klanten te lezen en de perfecte [sector]-partner voor uw bedrijf te vinden.
    NU ABONNERENNU ABONNEREN

    Thank you

    for registering to our newsletter