XOCEAN werkt samen met klanten in verschillende sectoren. Wat ze echter gemeen hebben, is de wens om de veiligheid op zee te verbeteren en CO2 uitstoot te verminderen. Traditionele energiebronnen schakelen snel over op duurzamere oplossingen. De oceaaneconomie groeit daarom in rap tempo. De OESO voorspelt dat de oceaaneconomie tegen 2030 zal verdubbelen tot $3 biljoen. XOCEAN’s  duurzame toekomst is een toekomst waarin innovatieve maritieme bedrijven samenwerken om data te verzamelen om risico en uitstoot op zee te verminderen.

Zo werkt XOCEAN Energy aan een groenere toekomst

In plaats van gebruik te maken van conventionele schepen met een volledige bemanning heeft dit bedrijf voor het verzamelen van maritieme data een technologie ontwikkeld met de naam XO-450 Uncrewed Surface Vessel (USV). Het oorspronkelijke vaartuig van XOCEAN is ongeveer zo groot als een auto en weegt ongeveer de helft. Het vaart de zee op om data te verzamelen en stoot ondertussen 1000 keer minder CO2 uit dan traditionele oceaanschepen. XOCEAN compenseert alle koolstofemissies en levert daardoor CO2-neutrale data. Hun technologie helpt niet alleen de milieu-impact van bedrijfsactiviteiten te verkleinen, maar het levert hun klanten ook data tegen lagere kosten én neemt veiligheidsrisico’s voor bemanningen weg. De XO-450 wordt aangestuurd via satelliet, dus operators en gegevensverwerkers kunnen overal vandaan hun werk doen, zelfs vanuit huis.

Voor de veilige toepassing van duurzame oplossingen, zoals energieproductie, op zee moeten moeten ontwikkelaars inzicht hebben in het onderwaterlandschap, de eigenschappen van de zeebodem, stromingen en het weer. Ook moeten ze over informatie van het mariene ecosysteem kunnen beschikken. Op basis van uitgebreide, betrouwbare data kunnen bedrijven weloverwogen beslissingen nemen, processen verantwoord beheren en hun werk doen met minimale impact op de natuur. XOCEAN ondersteunt de groei van de groene oceaaneconomie door belangrijke data te verzamelen op een nieuwe en veel duurzamere manier.

Nu al profiteren van een groene toekomst

XOCEAN is uniek binnen de sector voor gegevensverzameling. Ze verkopen hun technologie niet aan maritieme bedrijven. In plaats daarvan gebruiken ze de technologie zelf, waardoor ze eerder een dataleverancier zijn dan een hardware- of softwareprovider. Tot nu toe heeft XOCEAN data geleverd aan meer dan twaalf verschillende offshore windmolenparken in de EU en aan projecten in de Golf van Mexico, Trinidad en Tobago en de Great Lakes. Afgelopen jaar verdrievoudigde XOCEAN zijn inkomsten en verdubbelde het aantal teamleden. Naast hun werk in Europa en Noord-Amerika zijn ze bezig activiteiten op te zetten in Azië. Hun vloot van onbemande vaartuigen groeit naarmate ze de grenzen van de technologie blijven verleggen. Dit jaar wordt een gloednieuw model van hun vaartuig gelanceerd, dat nog duurzamer is en een nog grotere capaciteit heeft voor gegevensverzameling.

Met het oog op verbetering van de duurzaamheid schakelen we meer en meer over op hernieuwbare energiebronnen. Wind- en zonne-energie winnen snel terrein, maar OceanEnergy gelooft dat de meest waardevolle en standvastige hernieuwbare hulpbron nog lang niet volledig wordt benut: golfslagenergie. Vijftig procent van de wereldbevolking woont aan de kust, en naarmate het elektriciteitsnet steeds groener wordt, zal de vraag naar nieuwe bronnen explosief stijgen. OceanEnergy voorspelt dat de natuurlijke energie van de wereldzeeën op een dag een groot deel van het elektriciteitsnet van stroom zal voorzien. Tot dat moment zetten andere blauwe economieën, zoals datacentra, ontziltingsbedrijven, waterstofproductie- en aquacultuurbedrijven, in op oceaanenergie. Deze ‘off-grid’ toepassingen verleggen grenzen op het gebied van maritieme technologie en helpen providers zoals OceanEnergy de data te verzamelen die ze nodig hebben om hun product te optimaliseren. Een groene toekomst is een toekomst waarin oceaanenergie de sprong voorwaarts naar grootschalige productie en commerciële toepassing maakt. Aangezien de EU doelstellingen voor oceaanenergie heeft afgekondigd van 100 MW tegen 2025, 1000 MW tegen 2030 en 40.000 MW tegen 2050, is het volgens OceanEnergy slechts een kwestie van tijd.

Zo werkt OceanEnergy aan een groenere toekomst

OceanEnergy is een technologiebedrijf dat een drijvende golfslagenergie-installatie met de grootste capaciteit ter wereld heeft ontwikkeld. Hun uitvinding ‘vangt’ golfslagenergie en zet die om in stroom. De installatie drijft op de oppervlakte van de oceaan en wekt vermogen op uit de beweging van het water, dat vervolgens wordt omgezet in elektrische energie. Deze energie kan worden teruggestuurd naar het elektriciteitsnet of worden gebruikt in andere toepassingen. Elke installatie produceert voldoende energie voor 1000 huishoudens. OceanEnergy gaat ‘energieparken’ met meerdere 100 MW-installaties ontwikkelen op twee vierkante kilometer open water om zo energie voor 50.000 huishoudens op te wekken op een klein oppervlak.

De installatie van OceanEnergy is vrij eenvoudig en omvat slechts één bewegend onderdeel, waardoor het gemakkelijk te onderhouden is in de maritieme omgeving. Omdat de installatie drijft en alle apparatuur zich in een droge omgeving bevindt, zijn er geen duikers nodig voor onderhoud of herstel. Bovendien beschikt de installatie, in tegenstelling tot de meeste andere oplossingen voor golfslagenergie, over aanzienlijke opslagmogelijkheden aan boord. Deze opslag is voor veel markten van cruciaal belang en biedt OceanEnergy de mogelijkheid om meerdere toepassingen van stroom te voorzien, zoals datacentra, ontziltingsbedrijven, waterstofproductie en aquacultuurbedrijven. Hoewel deze ongelooflijke technologie zich in zee bevindt, genereert ze energie op een veilige, duurzame en rendabele manier.

Nu al profiteren van een groene toekomst

OceanEnergy heeft meer dan $11,5 miljoen van het Amerikaanse Ministerie van Energie gekregen en werkt nauw samen met de Amerikaanse marine om ’s werelds grootste, op het elektriciteitsnet aangesloten golfslagenergie-installatie te realiseren in Hawaii. Het project is het hoogtepunt van meer dan $25 miljoen aan investeringen. OceanEnergy werkt samen met de Amerikaanse overheid om de technologie te optimaliseren en te testen en om manieren te vinden waarop de vorm en functie van hun apparatuur kan worden verbeterd.

Duurzame energie is cruciaal om te zorgen dat er tegen 2050 geen broeikasgassen meer worden uitgestoten (de EU-doelstelling). Het gebruik van wind- en zonne-energie neemt wereldwijd toe, maar deze energiebronnen zijn niet even betrouwbaar of constant. Golfslagenergie is dat echter wel. Duurzame energiebronnen moeten dus worden gemengd. OceanEnergy zegt dat uitbreiding van de duurzame energiemix de sleutel is tot een wereldwijde duurzame toekomst en blijft dan ook voortdurend innoveren om deel uit te maken van dit belangrijke proces.

Volgens Hanley Energy betekent stroom voor zijn klanten meer dan alleen het licht laten branden. Dit bedrijf richt zich op duurzaam opgewekte, energie-efficiënte stroom. Door verspilling op te sporen en te elimineren, wordt energieverbruik veel duurzamer. Hanley Energy gaat nog een stapje verder door technologie te integreren en energiegegevens bij te houden van duizenden verbruikspunten. Voor Hanley Energy is een groene toekomst een toekomst waarin softwaresystemen energieverbruik analyseren, zodat hun klanten operationele efficiëntie kunnen verbeteren en duurzame energie prioriteit kan geven. Een volledig beeld van energiegebruik kan aanmerkelijke kostenbesparingen en vermindering van de CO2-uitstoot opleveren.

Zo werkt Hanley Energy aan een groenere toekomst

Hanley Energy werkt wereldwijd samen met klanten in uiteenlopende branches die afhankelijk zijn van veilige, schone en betrouwbare energie. Bijvoorbeeld op het gebied van levensmiddelen, farmaceutica, gezondheidszorg, zware industrie en data. Hun Event and Power Management Systems (EPMS) houden energie- en gebeurtenisparameters bij om te zorgen dat processen soepel blijven verlopen. Ingebouwde informatie-apparatuur meet trends en toont rendementen, zodat de echte kosten van bedrijfsprocessen kunnen worden bijgehouden. Met direct inzicht in deze statistieken kunnen klanten operationele veranderingen doorvoeren, efficiëntieniveaus verbeteren, onnodige uitvaltijd voorkomen en koolstofemissies terugdringen. Tijdens piekuren kunnen zij er bijvoorbeeld voor kiezen om ‘off-grid’ te gaan en hun eigen energievoorziening uit duurzame bronnen of generatoren te gebruiken. Met de software van Hanley Energy kan deze omschakeling automatisch en veilig worden gemaakt.

Hanley Energy is onlangs een samenwerking aangegaan met de grootste zuivelexporteur van Ierland om hun energieverbruik verspreid over verschillende vestigingen te bewaken. De technologie van Hanley spoorde belangrijke energieverliezen op. Dat levert zowel snelle winst als voordelen voor de lange termijn op. De fabrikant maakte overmatig gebruik van warmte, licht en gas, en lekte perslucht in alarmerende hoeveelheden. Het lukte de klant deze problemen te verhelpen, waardoor in een enkel jaar een indrukwekkende 48% aan energiekosten werd bespaard. Dit verlaagde verbruik maakte het bedrijf ook een heel stuk duurzamer, en het GBS-project (gebouwbeheersysteem) werd onderscheiden met de prestigieuze Energy Ireland Award. Hanley Energy is expert in het opstellen van unieke beheerstrategieën voor nutsvoorzieningen voor hun klanten, wat leidt tot een duurzamere organisatie.

Nu al profiteren van een groene toekomst

Hanley Energy zet zich tevens in voor het gebruiken en promoten van groene energie voor hun eigen bedrijfsactiviteiten. Hun benadering van duurzaamheid omvat recycling, groene verpakkingsmaterialen en een groeiend elektrisch wagenpark. Dit jaar beloven ze een boom te planten voor elke wereldwijd gemaakte levering. Het is hun ambitie om tegen 2025 zo’n 250.000 bomen te planten. Aan het eind van 2021 is hun toeleveringsketen 100% afkomstig van duurzame bronnen en wordt er alleen gebruikgemaakt van gecertificeerd duurzame leveranciers en materialen. Hanley Energy is ervan overtuigd dat duurzaamheid begint met een cultuuromslag. Alleen wanneer bedrijven over nauwkeurige data beschikken, kan actie worden ondernomen om hun impact op het milieu te verkleinen. Hanley Energy geeft daarbij zelf het goede voorbeeld en onderneemt stappen om de mindset van een hele branche te helpen veranderen.

Ecocem Ireland is een bedrijf in een branche die vol gaat voor verandering. Een groene toekomst in de bouw is een toekomst waarin men de broodnodige huizen, wegen en voorzieningen kan bouwen met beperkt gebruik van van ‘gewoon’ portlandcement. Hoewel dit product binnen uiteenlopende sectoren op grote schaal wordt gebruikt, heeft het een voetafdruk van 803 kg CO2 per ton. Dat maakt het cement verantwoordelijk voor 8% van de koolstofemissies in de wereld. Als we dingen willen veranderen voor ons klimaat, moeten we onze manier van bouwen veranderen. Volgens Ecocem hangt een geslaagde toekomst samen met een revolutie binnen de gehele cementindustrie.

Zo werkt Ecocem aan een groenere toekomst

Ecocem maakt gemalen gegranuleerde hoogovenslakken (GGBS, Ground Granulated Blast Furnace Slag). Dit is restmateriaal van staalfabrieken en wordt fijngemalen en gebruikt om een alternatief voor portlandcement te maken. In tegenstelling tot traditioneel cement is de uitstoot bij GGBS slechts 32 kg CO2 per ton Dit is een uitzonderlijke vermindering ten opzichte van traditioneel cement. Ecocem schat dat door hun product vanaf 2003 meer dan 12 miljoen ton CO2 minder in de atmosfeer terecht is gekomen. En aangezien de staalresten anders op een vuilstortplaats zouden eindigen, draagt dit koolstofarme product ook bij aan de circulaire economie.  Dit komt door het gebruik van een bijproduct om de cementindustrie te compenseren.

Ecocem gelooft in zijn product en werkt nauw samen met klanten om verbeterde toepassingen van GGBS te vinden. Bedrijven die van oudsher veel met traditioneel cement werken, gaan op zoek naar manieren om hun milieu-imago te verbeteren. Maar overschakelen op GGBS is niet altijd zo eenvoudig. Een van de struikelblokken van het product is de lagere aanvangssterkte. Het innovatieteam van Ecocem heeft daarom een gepatenteerde versneller ontwikkeld om de droogtijd te verkorten. Hun product werd onlangs gebruikt door blokkenfabrikant Coshla Quarries in het westen van Ierland. Coshla heeft een krap tijdschema voor het produceren van blokken, maar dankzij de versneller van Ecocem werd het mogelijk om 50% GGBS in hun product te verwerken, zodat hun klanten beschikken over een uniek, koolstofarm product.

Nu al profiteren van een groene toekomst

Met zijn blik op de toekomst ziet Ecocem vooral educatie en bewustzijn als enkele van zijn belangrijkste initiatieven. Portlandcement is nog steeds het meest gebruikte materiaal, gewoonlijk vanwege een gebrek aan kennis van de voordelen en toepassingen van GGBS. Een ander struikelblok zijn de  door de overheid vastgestelde normen ten aanzien van GGBS. Verschillende landen hebben verschillende regels ten aanzien van het percentage GGBS dat in diverse mengsels mag worden gebruikt.

Ecocem blijft lobbyen voor hogere percentages, maar het bedrijf weet dat dit proces afhankelijk is van de motivatie van nationale normeringscomités om wetswijzigingen mogelijk te maken. Gelukkig begint zich in de bouw een toename in de vraag naar koolstofarme producten af te tekenen. Ecocem heeft zichzelf grote doelen gesteld: het wil de cementindustrie radicaal en op zeer grote schaal veranderen. Om dat doel te bereiken, rekent het erop dat andere marktleiders zich aansluiten bij zijn streven naar een duurzamere toekomst.

Stel je een wereld voor waarin mensen uit steden, buitenwijken en het platteland gelijke toegang hebben tot werk, scholen en winkelcentra. Het is een plek waar je gemakkelijk, voorspelbaar, schoon en snel van en naar je bestemming komt. In deze wereld maken rijk en arm gebruik van gedeeld transport, simpelweg omdat het de beste manier is om je te verplaatsen. En bovendien: de voertuigen zijn 100% elektrisch. Klinkt vergezocht? Niet voor het team van CitySwift. Deze vervoersinnovators geloven dat een schonere, groenere toekomst binnen handbereik ligt dankzij technologische vooruitgang op het gebied van transport.

Zo werkt CitySwift aan een groenere toekomst

Hoe draagt CitySwift bij aan deze visie? Eén woord: data. Met hun technologieplatform kunnen grote hoeveelheden informatie van vervoersnetwerken, waaronder bussen, trams en treinen, worden verzameld. Ze houden statistieken zoals passagiersaantallen, pieklocaties en -gebruik, vertragingen en meer in de gaten. Vervolgens ordent, analyseert en implementeert CitySwift deze data om vervoersautoriteiten twee grote voordelen te bieden: meer efficiëntie en een betere reizigerservaring.

Door vervoersmaatschappijen te helpen routes te optimaliseren, dienstregelingen aan te houden en drukte te voorkomen vergroot CitySwift het aantal mensen dat gebruik maakt van het openbaar vervoer. Bijvoorbeeld: elke 10% verbetering van de punctualiteit van bussen leidt tot 5% meer passagiers. In een stad als Londen, waar passagiers elke dag van de week meer dan zes miljoen busritten maken1, betekent dat 300.000 mensen extra die de bus kiezen in plaats van  hun eigen auto of een taxi. En de milieueffecten daarvan zijn aanzienlijk! Gedeeld vervoer is namelijk verreweg de duurzaamste manier om te reizen, want wegvoertuigen dragen voor 15% bij aan de totale wereldwijde CO2-uitstoot. Als iedereen de eigen auto zou inruilen voor het openbaar vervoer, zou de wereldwijde uitstoot van CO2 drastisch afnemen. En als je traditionele bussen al groen vindt, bedenk dan eens hoe milieuvriendelijk onze vervoerssystemen zouden zijn wanneer we overschakelen op gedeelde emissievrije voertuigen.

Nu al profiteren van een groene toekomst

De technologie van CitySwift wordt al gebruikt om te anticiperen op de overgang van dieselbussen naar 100% elektrisch. Verschillende klanten in het VK hebben al toegezegd deze overstap in de nabije toekomst te maken. Deze veranderingen vormen echter wel een logistieke uitdaging. Laadtijden en -locaties, chauffeurswissels, kilometers en energieverbruik maken de invoering stuk voor stuk ingewikkeld. Alles, van een heuvelachtig traject tot een warme dag, kan invloed hebben op de accu van een elektrische bus. CitySwift ziet dit als een mogelijkheid om data te verzamelen en informatie te geven voor routeplanningen voor elektrische bussen. Hun technologie wordt integraal onderdeel van de grootschalige uitrol van elektrische busvloten in het VK en elders. Dit is goed nieuws voor de toekomst van onze planeet. Voor het team van CitySwift is het verbeteren van het openbaar vervoer meer dan werk; het is hun missie.

Imaginez un monde où les habitants des villes, des banlieues et des campagnes bénéficient tous des mêmes moyens pour se rendre sur leur lieu de travail, à l’école ou au centre commercial. Un monde où les déplacements d’un point à un autre sont aisés, prévisibles, écologiques et rapides. Dans ce monde hypothétique, les plus riches comme les plus pauvres utilisent les transports en commun pour la simple et bonne raison qu’il s’agit de la meilleure façon de se déplacer. En outre, les véhicules y sont 100 % électriques. Cela vous semble farfelu ? Pas pour l’équipe de CitySwift. Ces spécialistes de l’innovation dans le secteur des transports sont convaincus que grâce aux avancées technologiques dans ce domaine, cet avenir plus propre et plus vert est en marche.

Comment CitySwift façonne un avenir plus vert

Comment CitySwift contribue-t-elle à cette vision ? En deux mots : les données. Sa plateforme technologique unique permet de collecter de grandes quantités d’informations sur les réseaux de transport, notamment les bus, les tramways et les trains. L’entreprise surveille des statistiques telles que le nombre de passagers, les pics de fréquentation, les retards, etc. CitySwift organise, analyse et exploite ensuite ces données pour offrir deux avantages majeurs aux autorités en charge des transports en commun : une efficacité accrue et de meilleures conditions de voyage pour les passagers.

En aidant les réseaux à optimiser les itinéraires, à respecter les horaires et à éviter l’affluence, CitySwift assure une augmentation du nombre de personnes utilisant les transports publics. De fait, chaque augmentation de 10 % de la ponctualité des bus entraîne une hausse de 5 % de la demande du côté des passagers. Dans une ville comme Londres, où l’on compte plus de six millions de trajets en bus chaque jour en semaine1, cela représente 300 000 passagers supplémentaires qui choisiraient le bus plutôt que leur véhicule ou le taxi – des moyens de transport qui ont un grand impact environnemental ! Les transports en commun sont de loin la façon la plus propre et la plus écologique de se déplacer. Les véhicules routiers représentent 15 % des émissions totales de CO2 dans le monde. Si tout le monde renonçait à son véhicule particulier pour privilégier les transports publics, nous pourrions réduire considérablement les émissions mondiales. Et si vous vous dites que les bus traditionnels sont un mode de transport écologique, imaginez à quel point nos systèmes de transport seront encore plus respectueux de l’environnement lorsque nous passerons à des véhicules partagés produisant zéro émission.

Un avenir vert dès aujourd’hui

La technologie de CitySwift est déjà utilisée pour anticiper la transition des bus diesel au 100 % électrique. Plusieurs de ses clients au Royaume-Uni se sont engagés à effectuer cette transition dans un avenir proche – mais ces changements sont difficiles sur le plan logistique. Temps de charge et stations de charge, roulement des chauffeurs, kilométrage, consommation d’énergie : tous ces éléments compliquent le déploiement. Route accidentée ou journée chaude, tout peut avoir une incidence sur la durée de vie de la batterie d’un bus. CitySwift y voit une occasion de collecter des données afin d’éclairer la planification des itinéraires des bus électriques. Sa technologie fera partie intégrante du déploiement à grande échelle des flottes de bus électriques au Royaume-Uni et au-delà, un signe prometteur pour l’avenir de notre planète. Pour l’équipe de CitySwift, optimiser les transports publics représente plus qu’un travail : c’est une mission.

XOCEAN travaille avec des clients de multiples secteurs qui partagent tous le désir d’améliorer la sécurité maritime et de réduire les émissions de carbone. Les énergies traditionnelles évoluent rapidement vers des solutions plus durables. Par conséquent, l’économie maritime connaît une croissance remarquable. L’OCDE prévoit que l’économie maritime sera deux fois plus importante et pèsera 3 000 milliards de dollars à l’horizon 2030. L’avenir vert tel que XOCEAN le visualise se fonde sur une collaboration entre des entreprises maritimes innovantes pour recueillir et fournir des données à l’aide de méthodes présentant à la fois un faible risque et une faible empreinte carbone.

Comment XOCEAN Energy façonne un avenir plus vert

Plutôt que d’utiliser des navires conventionnels avec un équipage complet, cette entreprise spécialisée dans la collecte de données marines a développé une technologie de navire de surface autonome appelée XO-450. Ce véhicule unique de XOCEAN est aussi grand et deux fois moins lourd qu’une voiture conventionnelle. Il se déplace en mer et collecte des données sur l’environnement marin tout en émettant 1 000 fois moins de carbone que les navires océanographiques traditionnels. XOCEAN compense toutes ses émissions de carbone, fournissant ainsi des données neutres en carbone à ses clients. En plus de réduire considérablement l’impact environnemental de ses opérations, sa technologie unique fournit des données aux clients pour un coût moindre tout en éliminant les risques pour la sécurité des équipages. Le XO-450 est contrôlé par satellite, ce qui permet aux opérateurs et aux responsables du traitement des données de travailler depuis n’importe quel endroit, même chez eux.

Pour que les progrès en matière d’énergie verte restent sûrs et durables, les concepteurs doivent comprendre le paysage sous-marin, les propriétés des fonds marins, les courants et les conditions météorologiques, ainsi que certaines informations sur l’écosystème marin. Des données complètes et fiables permettent aux entreprises de prendre des décisions éclairées, de gérer leurs activités de manière responsable et de travailler tout en minimisant leur impact sur la nature. XOCEAN soutient la croissance de l’économie maritime verte en collectant des données importantes d’une manière nouvelle et beaucoup plus durable.

Un avenir vert dès aujourd’hui

XOCEAN est une entreprise unique dans le secteur de la collecte de données. Elle ne vend pas sa technologie à des entreprises maritimes. Au contraire, elle exploite elle-même sa technologie, ce qui en fait un fournisseur de données plutôt que de matériel ou de logiciels. À ce jour, XOCEAN a fourni des données à plus d’une douzaine de parcs éoliens offshore différents dans l’UE, ainsi qu’à des projets dans le golfe du Mexique, à Trinité-et-Tobago et dans la région des Grands Lacs. L’année dernière, XOCEAN a triplé son chiffre d’affaires et doublé ses effectifs. Outre sa présence en Europe et en Amérique du Nord, l’entreprise se déploie également en Asie. Sa flotte de navires autonomes s’accroît à mesure qu’elle continue de repousser les limites de la technologie. Cette année, l’entreprise lancera un tout nouveau modèle de son véhicule, présentant une plus grande endurance et une capacité accrue de collecte de données.

Selon Hanley Energy, couvrir les besoins énergétiques essentiels des clients ne consiste pas seulement à assurer un approvisionnement continu. L’entreprise mise sur une énergie à haut rendement et provenant de sources durables. En identifiant et en éliminant les sources de gaspillage, l’utilisation de l’énergie devient beaucoup plus durable. Hanley Energy va encore plus loin en mettant à profit l’innovation technologique pour suivre les paramètres énergétiques de plusieurs milliers de points d’utilisation de données. Pour Hanley Energy, un avenir vert est un avenir où des logiciels analysent la consommation d’énergie pour permettre au consommateur d’accroître son rendement opérationnel et de privilégier les sources d’énergie propres. Avoir un aperçu global de la manière dont l’énergie est consommée ouvre la voie à d’importantes économies et à une baisse considérable des émissions de CO2.

Comment Hanley Energy façonne un avenir plus vert

Hanley Energy travaille avec des clients internationaux dans une multitude de secteurs industriels qui nécessitent un approvisionnement en énergie sûr, propre et fiable. Ses clients travaillent dans les secteurs agroalimentaire, pharmaceutique, des soins de santé, de l’industrie lourde et des données. Ses systèmes de gestion des événements et de l’énergie (EPMS) brevetés surveillent tous les paramètres liés à l’énergie et aux événements afin d’assurer le bon déroulement des opérations. Les équipements de renseignement intégrés mesurent les tendances et indiquent les taux de rendement, ce qui permet de suivre les coûts réels de l’activité. La compréhension de ces paramètres permet aux clients d’apporter des changements opérationnels, d’améliorer le niveau de rendement, d’éviter les temps d’arrêt inutiles et de réduire les émissions de carbone. Pendant les heures de pointe, par exemple, les clients peuvent décider de se mettre hors réseau et d’utiliser leur propre réserve d’énergie provenant de sources ou de générateurs durables. Le logiciel de Hanley Energy permet d’effectuer ces changements de manière sûre et automatique.

Hanley Energy s’est récemment associée au principal exportateur irlandais de produits laitiers pour surveiller l’ensemble de sa consommation d’énergie dans plusieurs usines. La technologie de Hanley a permis d’identifier des pertes d’énergie importantes susceptibles d’être transformées en des gains rapides ou à long terme. Le fabricant présentait une surconsommation alarmante d’énergie thermique, de lumière et de gaz, ainsi que des fuites importantes d’air comprimé. Le client a pu résoudre ces problèmes et réaliser ainsi une économie considérable de 48 % sur les coûts énergétiques en une seule année. Cette réduction de la consommation a également rendu son activité beaucoup plus durable et le projet BMS (Building Management System) s’est vu décerner le prestigieux prix Energy Ireland. Hanley Energy offre à ses clients son expertise dans la création de stratégies uniques de gestion énergétique, ce qui se traduit par une durabilité accrue.

Un avenir vert dès aujourd’hui

Hanley Energy s’emploie également à utiliser et à promouvoir une énergie propre dans le cadre de ses propres activités. Son approche de la durabilité comprend le recyclage, l’utilisation d’emballages écologiques ainsi qu’une flotte croissante de véhicules électriques. Cette année, l’entreprise s’est engagée à planter un arbre pour chaque livraison effectuée dans le monde, avec l’objectif de planter 250 000 arbres à l’horizon 2025. D’ici la fin de l’année, sa chaîne d’approvisionnement sera 100 % durable et n’utilisera que des fournisseurs et des matériaux écologiques certifiés. Hanley Energy estime que la durabilité commence par un changement des mentalités. Ce n’est qu’en ayant accès à des données précises que les entreprises pourront prendre des mesures pour réduire leur impact sur l’environnement. Hanley Energy montre l’exemple en agissant pour contribuer à changer les mentalités dans l’ensemble de l’industrie.

Ecocem Ireland est une entreprise au centre d’un secteur industriel motivé par le changement. Un avenir vert dans le domaine de la construction est un avenir où les entrepreneurs et les ingénieurs pourront construire des maisons, des routes et des installations indispensables sans dépendre autant du ciment Portland ordinaire (CPO). Énormément utilisé dans divers secteurs, ce produit présente une empreinte carbone de 803 kg de CO2 par tonne et est responsable de 8 % des émissions de carbone dans le monde. Afin de changer les choses et d’épargner notre climat, il nous faut construire autrement. Selon Ecocem, un avenir prospère passe également par une révolution totale de l’industrie du ciment.

Comment Ecocem façonne un avenir plus vert

Ecocem fabrique du laitier granulé de haut-fourneau moulu. Cette alternative au CPO est obtenue à partir de résidus broyés provenant d’aciéries. Le laitier granulé de haut-fourneau moulu n’émet que 32 kg de CO2 par tonne, soit une baisse considérable des émissions par rapport au ciment traditionnel. Ecocem estime que depuis 2003, son produit a permis d’éviter le rejet de plus de 12 millions de tonnes de CO2 dans l’atmosphère. Et puisque les résidus d’acier seraient autrement voués à la décharge, ce produit à faible empreinte carbone participe également à l’économie circulaire en utilisant un sous-produit pour compenser les émissions de l’industrie du ciment.

Ecocem croit en son produit et collabore étroitement avec ses clients pour améliorer l’application du laitier granulé de haut-fourneau moulu. Bien que les entreprises qui dépendent traditionnellement du CPO se mettent en quête de solutions pour améliorer leur politique environnementale, le passage à cette nouvelle méthode n’est pas toujours simple. L’un des obstacles auxquels se heurte le produit est sa faible résistance initiale. C’est pourquoi l’équipe d’Ecocem en charge de l’innovation a mis au point un accélérateur breveté permettant d’accélérer le temps de séchage. Son produit unique a récemment été utilisé par Coshla Quarries, un fabricant de blocs établi dans l’ouest de l’Irlande. Malgré ses délais serrés pour la production des blocs, l’accélérateur d’Ecocem a permis à Coshla Quarries d’incorporer 50 % de laitier granulé de haut-fourneau moulu dans son produit et d’offrir ainsi à ses clients un produit unique à faible empreinte carbone.

Un avenir vert dès aujourd’hui

Pour l’avenir, Ecocem mise en particulier sur l’information et la sensibilisation. Le ciment traditionnel est toujours la solution privilégiée, principalement en raison du manque de connaissances sur les avantages et les applications du laitier granulé de haut-fourneau moulu. Le prochain obstacle à surmonter, ce sont les normes gouvernementales. Chaque pays applique des règles différentes sur le pourcentage de laitier granulé de haut-fourneau moulu autorisé dans les mélanges.

Ecocem continue de militer en faveur d’une augmentation des proportions, tout en sachant cependant que cette avancée est tributaire de la volonté des comités nationaux de normalisation d’autoriser une modification de la législation. Heureusement, l’entreprise commence à constater une hausse de la demande de produits à faible empreinte carbone dans le secteur de la construction. Ecocem vise haut et ambitionne de transformer radicalement l’industrie du ciment à très grande échelle. Pour atteindre cet objectif, l’entreprise compte sur l’implication d’autres leaders du marché en vue d’un avenir plus durable.