Zowel uitdagingen als unieke kansen, dat is wat de Brexit het Ierse en Nederlandse bedrijfsleven biedt. Beiden zijn al volop bezig met herziene export strategieën. 

“Verandering is de enige constante in een wereld vol geopolitieke beroering, waar de schokgolven overal voelbaar zijn. Daarbij is de komende jaren de Brexit wellicht de grootste schokgolf voor het bedrijfsleven”, betoogt Patrick Torrekens, hoofd Enterprise Ireland BeNeLux.

Nieuwe kansen door noodzaak tot diversifiëring
De Brexit dwingt Ierland en Nederland tot een herziene oriëntatie. Diversifiëring werd door verregaande verandering van de Britse afzetmarkt in één klap een strategische noodzaak. Zowel voor nieuwe producten, markten als leveranciers. Daarin speelt het Ierse bedrijfsleven voor Nederland een cruciale rol. “Ierse bedrijven wendden hun exportblik van oudsher in eerste instantie niet op Nederland. Veranderende rollen creëren kansen voor nauwere zakelijke samenwerking tussen beide landen”, voorspelt Torrekens.

Nederlandse en Ierse omarming
Ierland, als extern georiënteerde land, blinkt uit in innovatie en creativiteit. “Dit zien wij dagelijks bij bedrijven in de sectoren fintech, engineering, construction en healthcare. Best practices van in Nederland opererende Ierse bedrijven zijn bijvoorbeeld Transfermate (marktleider in internationale betalingen), Fexco (Ierlands succesvolste financiële en business solution provider), Kirby Group Engineering (aannemer in werktuigbouw) en het Ierse projectmanagementbedrijf DPS Group dat innovatieve bouwprojecten realiseert in samenwerking met onder andere de farmaceutische groep Bilthoven Biologicals.”

Verkleinen van Britse afhankelijkheid
De overtuigende resultaten van het krachtige Brexit-programma van Enterprise Ireland spreken voor zich: met de miljoenen beschikbare euro’s voor concurrentiekracht, innovatie en diversifiëring hebben maar liefst 85% van de Enterprise Ireland klanten concrete Brexit-acties ondernomen ter verkleining van de Britse afhankelijkheid. Daarom doet Torrekens iedere Nederlandse en Ierse ondernemer op: “Gebruik deze ‘transitieperiode’ om te leren van elkaars wederzijdse excellente kennis en innovatiedrang.”

Betere inrichting logistieke processen
“De Brexit heeft ons de afgelopen maanden wakker geschud. Focus lag daarbij op een open economie, een bedrijfsvriendelijke cultuur, marktstabiliteit en groeimogelijkheden. Bedrijven hebben hun logistieke ketens beter ingericht. De Ierse en Nederlandse zeeroutes – met de havens als grotere toegangspoorten – worden daarbij nog belangrijker. Onze versterkte infrastructurele verbindingen voorkomen eventuele vertragingen in het goederenverkeer via het Britse vasteland”, verklaart Torrekens de rollen in het veranderende speelveld. “Hierdoor wordt Ierland een nog grotere leverancier voor Nederlandse bedrijven in de maakindustrie, life sciences, consumentenproducten, internationale dienstverlening en software.”

Nieuwe uitdagingen door wederzijdse samenwerking
Ierse bedrijven hebben in farma en biotech een sterke internationale reputatie opgebouwd en bieden voor de hightech bouw ontwerp, uitvoering, installatie en inrichting aan. Daarnaast levert Ierland digitale oplossingen voor het aanpakken van tekorten aan vakmensen in de technologie en financiële dienstverlening: de fintech-sector. Mooie best practices zijn volgens Torrekens Code Institute, Flow Forma en Abodoo met intensieve softwaretrainingen, no-code programming en het ontwikkelen van telewerkplatforms. Daarmee zorgen Ierse bedrijven ervoor dat grote internationale techbedrijven voor Europa behouden blijven.

Aantrekkelijk vooruitzicht
Ieren en Nederlanders waarderen volgens Torrekens elkaars flexibiliteit, positieve houding, directheid en pragmatische aanpak. “Toch is er soms een aardverschuiving nodig om tot strategische heroverwegingen te komen. De Brexit is er zo een. Deze verandering doet pijn. Maar als de storm gaat liggen, zien beide landen elkaar uiteindelijk beter. Dat komt ook door onze gezamenlijke culturele waarden. We kennen een aantrekkelijk vooruitzicht.”

 

 

Digitialisatie van medische technologie is essentieel voor de connectiviteit en de integratie van zorggegevens in het volledige zorgdomein. Digitaal ondersteunde medische technologie is echter slechts een deel van de oplossing. Het gebruik van patiëntbetrokkenheid voor het motiveren van patiënten bij de toegang, het gebruik en het naleven van digitale diensten en instrumenten voor het beheren van hun gezondheid en welzijn is essentieel voor het volledige gebruik van het digitale gezondheidszorgsysteem.

Toenemende patiëntbetrokkenheid

Investeringen in geavanceerde medische technologie bieden gezondheidszorgprofessionals en patiënten toegang tot digitale diensten en instrumenten, die patiënten ondersteunen bij hun tocht door het gezondheidszorgdomein en die zorgen voor het bereiken van de behandelingsdoelen. Gezondheidszorgprofessionals nemen klinische beslissingen op basis van inzichten in gezondheidszorggegevens, resulterend in verbeterde resultaten voor patiënten. Patiënten hebben daarnaast een actieve rol bij hun zelfzorg, door te investeren in hun eigen zorg en door hun zelfzorgdoelen te beheren.

Op dit moment, waarop de gezondheidszorg een belangrijke digitale transformatie ondergaat, bestaat er een grote noodzaak om medische technologie meer patiënt-centraal te maken. Hiervoor moet er een succesvolle betrokkenheidsstrategie worden ontwikkeld.

Patiëntbetrokkenheidsmogelijkheden voor gezondheidsorganisaties

Patiëntbetrokkenheid in een op waarden gebaseerd gezondheidszorgsysteem draait om de noodzaak om met patiënten te communiceren in elke fase van hun verblijf in de gezondheidszorg. Hiervoor investeren gezondheidszorgaanbieders in belangrijk diensten en instrumenten voor patiëntbetrokkenheid, zoals gezondheidsbewaking op afstand, beheer van chronische ziekten, nalevingsprogramma’s, patiënteducatieprogramma’s en welzijnsondersteuning. Bovendien worden zij betrokken bij het effectief gebruiken van traditionele en digitale kanalen, zodat nieuwe, chronische en doorgestuurde patiënten preventieve en reactieve interventie kunnen ontvangen. De aandacht is gevestigd op het leveren van gepersonaliseerde en dynamische zorgaanbevelingen voor elke patiënt, ongeacht de zorgomstandigheden. Daarnaast introduceren zij initiatieven om beheersmaatregelen voor de volksgezondheid te optimaliseren via lid-specifieke begeleiding en op waarden gebaseerde gezondheidszorgrelaties. Zorgaanbieders kijken ook naar het bevorderen van gedragstrends die een proactieve zelfzorg bij patiënten aanmoedigen.

Het ultieme doel van patiëntbetrokkenheid is de realisatie van een hoge patiënttevredenheid, waarbij zorgaanbieders steeds vaker niet-klinische factoren in overweging nemen om de patiëntervaring te verbeteren. Dankzij de opkomst van slimme ziekenhuizen is de aandacht gericht op het verbeteren van het patiëntwelzijn tijdens hun ziekenhuisverblijf en het verbeteren van de resultaten in drie hoofdgebieden: operationele efficiency, klinische uitmuntendheid en patiëntgerichtheid. We zien dat ziekenhuizen investeren in bedrijfsprocesautomatisering van workflows en in het verbeteren van het algemene ziekenhuisontwerp om de patiënttevredenheid te verhogen door middel van bijvoorbeeld slimme patiëntenkamers en diensten.

Samenvatting

Een ecosysteem van gezondheidszorgaanbieders dat slimme technologie toepast, bevordert de naadloze communicatie tussen klinische en niet-klinische systemen en gebruikt digitaal ondersteunde medische technologie voor het genereren van bruikbare inzichten die patiëntbetrokkenheid verbeteren, en creëert op zijn beurt oneindige mogelijkheden voor op resultaten gebaseerde gezondheidszorg.

Download onze gratis publicatie voor meer informatie over hoe gegevensgestuurde en klantcentrale innovatie een duurzame gezondheidszorg kunnen beïnvloeden.

Dankzij de snelgroeiende economie waarin de grootste tech-talenten werkzaam zijn en een systeem dat de beste ideeën uit eigen land ondersteunt, ziet de toekomst er zonnig uit voor oplossingen die in dit innovatiecentrum ontstaan.

Vrijwel niemand in de Ierse hoofdstad heeft het nog over de ‘heiligen en geleerden’ van weleer. In de hypermoderne technologiewijk Silicon Docks in Dublin praten meertalige, jonge professionals tegenwoordig vooral over hun projecten en start-ups, over ontmoetingsplekken en uitgaansgelegenheden, en over kansrijke nieuwe ideeën. De stad gonst van de ambitie, bruist van de activiteit.

Maar hoezeer Ierland ook is veranderd, het is de moeite waard toch even stil te staan bij de oorsprong van die uitdrukking ‘land van heiligen en geleerden’. Ierland kan bogen op een eeuwenoude, wereldwijd gerespecteerde traditie op het gebied van hoogwaardig (academisch) onderwijs. Dat is nog altijd zo. Ierland heeft tegenwoordig niet alleen de jongste bevolking van heel Europa, maar ook de best opgeleide.

Ierland als innovatiecentrum in wereldwijde ranglijsten

 • Ierland heeft de snelst groeiende economie in de Eurozone (al vier jaar op rij).
 • Ierland heeft het grootste aandeel snelgroeiende ondernemingen in de EU (Eurostat).
 • Het Trinity College Dublin brengt meer met risicodragend kapitaal gefinancierde ondernemingen voort dan alle andere Europese universiteiten (PitchBook).
 • Ierland staat op de tweede plaats in de ranglijst van meest concurrerende economieën in de EU (IMD World Competitiveness, 2017).
 • Ierland staat op de zesde plaats in de ranglijst van meest concurrerende economieën ter wereld (IMD).
 • Ierland heeft de op twee na hoogste business efficiency ter wereld (IMD).
 • Ierland heeft het beste investeringsklimaat in West-Europa (IDA).
 • Ierland is het beste land ter wereld qua flexibiliteit en aanpassingsvermogen van mensen (IDA).
 • Ierland heeft de jongste bevolking in Europa: een derde is jonger dan 25; bijna de helft is jonger dan 34.
 • Ierland behoort tot de beste tien landen wat betreft:
  • aansluiting van universitaire opleidingen bij de behoeften van een concurrerende economie (IDA);
  • kennisoverdracht tussen universiteiten en bedrijven (IDA).
 • Ierland staat op plaats 10 van de 127 landen in de Global Innovation Index.
 • Ierland staat op de eerste plaats op het gebied van kennisuitwisseling en op de tweede plaats als het aankomt op de impact van die kennis (Global Innovation Index).

De directe beschikbaarheid van getalenteerde, flexibele, goed opgeleide jonge mensen is een van de redenen waarom Facebook, Google, Twitter en vele andere bedrijven zich er hebben gevestigd. Doordat er in Ierland veel nadruk wordt gelegd op flexibiliteit en vaardigheidsverwerving, is er ook een zeer aantrekkelijke cultuur van innovatie en inventiviteit ontstaan.

Innovatiecultuur

Toch zijn er geen van deze factoren nieuw. Ierland is immers de bakermat van een (voor zo’n klein land) verbluffend aantal belangrijke uitvindingen. De onderzeeboot werd bijvoorbeeld uitgevonden door de Ierse ingenieur John Philip Holland, een tijdgenoot (en kennis) van Thomas Edison. Zijn onderzeeër was de eerste die officieel in gebruik werd genomen door de Amerikaanse marine; Holland ontwierp ook de eerste onderzeeër van de Britse marine, de Holland 1.

De kleurenfotografie werd uitgevonden door de Ierse geoloog John Joly, die aan het Trinity College Dublin studeerde. De injectienaald voor medisch gebruik werd uitgevonden door dr. Francis Rynd uit Dublin. De geleide torpedo is een uitvinding van Louis Brennan (die ook aan de ontwikkeling van de helikopter meewerkte) uit Mayo County. Seismologie, niet alleen de wetenschap maar ook het woord, is een uitvinding van de Ierse geofysicus Robert Mallet.

Nog een voorbeeld? Als u tot de 20% van de volwassen wereldburgers met een tatoeage behoort (alleen al in de VS hebben naar schatting 45 miljoen mensen er een), dan is de kans groot dat de inkt in uw huid is geïnjecteerd met een elektrische machine, een uitvinding van Samuel O’Reilly. Zoals de naam al doet vermoeden, was O’Reilly van Ierse afkomst.

Uit deze historische voorbeelden blijkt dat de Ierse innovatiecultuur geen nieuw verschijnsel is, maar de wegbereider voor het heden, waarin Ierland wordt gezien als een broedplaats voor ondernemerschap dankzij de opverende economie (vier jaar op rij de snelst groeiende in de EU) en een jonge, goed inzetbare beroepsbevolking.

Tech- en farmabedrijven uit alle werelddelen

Deze factoren hebben er op hun beurt voor gezorgd dat de meest succesvolle bedrijven uit de wereld van de technologie hier aanwezig zijn: Google, Amazon, IBM, LinkedIn, PayPal, Twitter, Dropbox, Etsy, Groupon, Airbnb, Uber, Siemens, HP, Dell, Microsoft, Intel, Symantec enzovoort, kortom, de meest begeerde merken ter wereld.

Hoewel de techbedrijven het nieuws domineren, zijn op de achtergrond ook de Ierse farmaceutische en medtech-sector sterk in opkomst. Ierland is tegenwoordig het populairste land voor geneesmiddelenfabrikanten wereldwijd, wat blijkt uit het feit dat zeven van de tien grootste biofarmaceutische ondernemingen, waaronder Boston Scientific, Pfizer en Johnson & Johnson, zich hier hebben gevestigd.

In geen enkel ander Europees land zijn er per hoofd van de bevolking zo veel banen in de medtech of worden er zo veel medtech-producten geëxporteerd. Ook de volgende cijfers over de sector zijn veelzeggend:

Waarom Ierland steeds meer faam geniet als innovatiecentrum bij uitstek

De aanwezigheid van multinationals is een stimulans voor de lokale economie. Ierse bedrijven werken steeds vaker als medeontwikkelaar (en onderaannemer) voor de grootste medtech-ondernemingen ter wereld. Hierdoor is er in Ierland meer kennis voorhanden en is Ierse technologie nog aantrekkelijker voor buitenlandse partners.

Gunstig ondernemingsklimaat

Multinationals zullen altijd worden aangetrokken door jonge, goed opgeleide werknemers en een gunstig ondernemingsklimaat. Door hun aanwezigheid komen er meer middelen en kansen voor ideeën, ondernemers en start-ups, terwijl de toenemende samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen voor een gestadige aanvoer van nieuw talent zorgt.

Het Ierse ecosysteem voor innovatie wordt verder versterkt door de bijdrage van nationale exportorganisatie Enterprise Ireland aan de ontwikkeling van gevestigde ondernemingen en start-ups uit eigen land. Als een van ‘s werelds actiefste investeerders in startkapitaal helpt Enterprise Ireland jaarlijks ongeveer 200 bedrijven op weg.

Was het verleden al veelbelovend, het heden is een spectaculaire bevestiging van Ierlands groeiende internationale faam als innovatiecentrum. Dankzij de snelgroeiende economie, een jonge, zeer goed opgeleide beroepsbevolking en een ecosysteem dat talent en verbeeldingskracht maximaal ondersteunt, ziet de toekomst er zeer zonnig uit.

U zal het wel herkennen, de vraag naar goede ICT-professionals blijft maar stijgen en ondanks alle inspanningen blijven ICT-vacatures massaal openstaan. In de Benelux is dit probleem zelfs een stuk erger dan gemiddeld in Europa. In april van dit jaar stonden er alleen al in België 16.000 ICT-vacatures open, twee keer zoveel als tien jaar geleden.

Bovendien kunnen de aanbieders van ICT-opleidingen de hoge instroom niet aan. In Nederland wordt nu zelfs overwogen om – ondanks het tekort – een studentenstop in te voeren.

Hoe dit op te lossen? Ierland heeft ook last van een tekort aan ICT’ers. Dat is daar op twee manieren opgepakt: betere ICT-opleidingen en efficiëntere inzet op talent management. Drie bedrijven zijn daar goede voorbeelden van: Code Institute, TestReach en Coderdojo.

Code Institute

Code Institute is gespecialiseerd in het opleiden van carrière-switchers en upskillers voor ICT-functies. Het mooie hier is dat de cursisten geen voorkennis hoeven te hebben om de opleiding te volgen; interesse in softwareontwikkeling volstaat. De cursisten volgen een gepersonaliseerd traject van 12 weken. Code Institute is er heel succesvol in, afgestudeerden werken inmiddels voor IBM, Apple en Accenture. Sinds kort is Code Instiute ook in Nederland actief [contactgegevens]. 

TestReach

TestReach focust op een eenvoudiger recruteringsproces. Zij stelt bedrijven in staat om makkelijker wereldwijd talent op te sporen. Dit gebeurt met online tools voor testing en examinering van kandidaten; door deze online te hanteren zijn ze over de hele wereld te gebruiken. De testen zijn online en realtime te monitoren en bij te stellen.

Coderdojo

Ook het Ierse initiatief Coderdojo is inmiddels volop in Nederland actief. Deze organisatie drijft op vrijwilligers en laat kinderen van 5 tot 17 jaar kennismaken met programmeren, websites bouwen, apps ontwikkelen, games maken, enzovoorts. Coderdojo richt zich natuurlijk op de toekomstige vraag: de kinderen zijn de ICT-professionals in de dop.

Wilt u meer weten over de laatste trends op het vlak van talent management? Kom dan op 23 en 24 oktober 2018 naar UNLEASH (voorheen HRTech) in Amsterdam. Aanmelden kan hier.

Voor meer inzichten in de talent management-markt kunt u met mij contact opnemen, ik stuur u dan onze laatste market insights:

Agata Kolodynska
Benelux Market Advisor Enterprise Ireland
E-mail: agata.kolodynska@enterprise-ireland.com
Mobiel: +32 2 673 9866

Agata Kolodynska - Talent Management

U bent vast bekend met BIM (Building Information Modelling), dat een revolutie in de bouw mag worden genoemd. BIM is een digitaal driedimensionaal gebouwmodel waarin alle gegevens voor het ontwerp-, bouw- en beheerproces zijn geïntegreerd. Alle betrokken partijen kunnen hun werk beter op elkaar afstemmen met de informatie uit dit model. BIM heeft verstrekkende voordelen, zoals het samenbrengen van alle documenten over een bouwproject in één visual tot het 3D-visualiseren van het bouwterrein en een geautomatiseerde clashdetectiefunctie waarmee de onjuiste plaatsing van elektrische leidingen of ventilatiekanalen kan worden voorkomen. Volgens de Boston Consulting Group (2016) kan een volledige digitalisering van bouwprojecten leiden tot een kostenbesparing van 13-21% in de ontwerp- engineering- en constructiefase en 10-17% in de operationele fase. Kijk, daar kun je mee aankomen.

In de Benelux zie ik dat het werken met BIM steeds meer de norm wordt. In Nederland gebruikt het Rijksvastgoedbedrijf BIM voor actuele, concrete en betrouwbare informatie over gebouwen in beheer. De Nederlandse Bouw Informatie Raad, bestaande uit Rijksvastgoedbedrijf, NL ingenieurs, Bouwend Nederland en UNETO-VNI, ijvert voor versnelde implementatie van BIM in de bouw. En bij de bouw van hightech gebouwen waaronder datacenters is BIM tegenwoordig een vereiste. Mijn advies aan eenieder die BIM-expertise zoekt, is: kijk naar Ierland. Dit land is koploper op BIM-gebied. Diverse Ierse bedrijven timmeren internationaal aan de weg met BIM, ook in de Benelux. EIDA Solutions en RKD Architects bijvoorbeeld.

EIDA Solutions biedt een softwareplatform om high tech projecten te vereenvoudigen in een BIM-model. Het platform is gemaakt voor en door ingenieurs. Samen met haar klanten werkt EIDA aan een optimaal BIM, waardoor zij projectkosten kunnen verlagen, en de geleverde kwaliteit op het bouwterrein kunnen verhogen. EIDA is onder andere gebruikt bij projecten in Waver (België) en Veendam (Nederland).

RKD Architects is een prijswinnend architectenbureau met kantoren in Dublin, Cork, Waterford, Londen en Antwerpen. Dit bureau biedt ook masterplanning- en projectmanagementdiensten en realiseert haar projecten grotendeels met BIM. Bij de bouw van datacenters werkten zij bijvoorbeeld voor 93% met BIM. Het bureau biedt expertise voor zeer grootschalige projecten waarbij zij met name het Autodesk Revit platform gebruiken.

Andere Ierse bedrijven die BIM succesvol toepassen zijn Linesight, Dornan Engineering en Mercury Engineering, allen actief in de Hightech Construction sector. Meer case studies? Neem dan zeker een kijkje op volgende website: http://www.bicp.ie/irish-bim-case-studies/ 

Profiteer van de Ierse kennis en ervaring op BIM-gebied. Wilt u weten wat BIM voor uw organisatie kan betekenen, neem dan contact met mij op:

Richard Engelkes
Benelux Market Advisor Enterprise Ireland
E-mail: Richard.engelkes@enterprise-ireland.com
Mobiel: +31 6 51 37 37 22

Regeldruk nadert hoogtepunt: de redding komt uit Ierland

Als financieel dienstverlener was u wel wat gewend qua regeldruk, maar sinds een jaar of tien wordt er een overvloed aan wet- en regelgeving uitgestort over de sector. Compliance-budgetten zijn de laatste jaren dan ook enorm gestegen: 55% van de organisaties gaf in 2017 aan dat hun compliance-budgetten in een jaar waren gestegen met 25% of meer (Thomson Reuters, 2017). De regeldruk blijft toenemen, mede door alle technologische mogelijkheden. Zo is de GDPR van kracht geworden, met in zijn kielzog nieuwe regelgeving als de PSD2 en MiFIDII. Kortom, we zijn er nog niet.

Gelukkig is er een nieuwe sector binnen de FinTech die uitkomst biedt: RegTech oftewel Regulatory Technology. De RegTech-sector ontwikkelt diensten en tools waarmee bedrijven op een geautomatiseerde en kostenefficiënte manier aan regelgeving kunnen voldoen. Ierland is een van de koplopers in RegTech. Als wereldspeler in FinTech-oplossingen heeft het land een voorsprong ontwikkeld op dit gebied. Bedrijven als Exaxe en Corlytics zijn daar goede voorbeelden van.

Softwarebedrijf Exaxe uit Dublin ontwikkelde een pakket waarmee verzekeraars eenvoudig producten kunnen verkopen op een manier die aan actuele wetgeving voldoet. De software maakt gebruik van de ingebouwde camera’s van laptops en tablets om paspoorten en andere identificatiedocumenten vast te leggen die nodig zijn om te voldoen aan witwascontroles. Eindklanten kunnen met een e-mailhandtekening het aankoopproces voltooien. Pensioenverzekeraar Acorn Life werkt met het pakket, waardoor haar volledige verkoopproces nu plaatsvindt in één sessie. Bovendien verloopt het nu consistent en conform regelgeving. Nadat het systeem in werking trad, vertaalde zich dit in de beste verkoopcijfers sinds 7 jaar in de eerste maand en de beste cijfers in 10 jaar voor de tweede maand.

Corlytics, een Iers bedrijf gespecialiseerd in risicoanalyses van wetgeving, is ingeschakeld door de Britse Financial Conduct Authority (FCA). Deze instantie is de gedragsregulator voor 58.000 financiële dienstverleners en toezichthouder voor meer dan 18.000 van deze bedrijven. Corlytics helpt de Financial Conduct Authority om haar regelgevingshandboek ‘intelligent’ te maken. Zodra de testfase is afgerond, kunnen financiële dienstverleners wetswijzigingen simpelweg met een applicatie doorvoeren. Daarmee wordt het gemakkelijker om updates van voorschriften in het FCA-handboek bij te houden en wordt de compliance-taak veel efficiënter en minder risicovol.

RegTech biedt veel mogelijkheden om de prestaties van financieel dienstverleners te verbeteren en kopzorgen over compliance weg te nemen. Enterprise Ireland heeft onlangs een actuele whitepaper uitgebracht, deze vindt u hier.

Wilt u weten wat RegTech voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met mij op:

Patrick Torrekens

Head of Enterprise Ireland BeNeLux

E-mail Patrick.torrekens@enterprise-ireland.com

Mobiel +32  474 84 27 87

RegTech, de technologie die voor bedrijven het voldoen aan de regelgeving automatiseert, vergroot de slagkracht van bedrijven en bespaart veel kosten. Dat – en nog veel meer – lees je in de nieuwe whitepaper van Enterprise Ireland. 

De wet- en regelgeving in de financiële wereld wordt steeds complexer en is aan sterke veranderingen onderhevig. In de bank- en verzekeringsbranche behoort de naleving van de regels, ofwel compliance, dan ook tot de topprioriteiten. In een recent onderzoek noemde een vijfde van de respondenten compliance als een van de drie belangrijkste uitdagingen. Twee derde van de banken verwacht dat de budgetten voor compliance sterk zullen stijgen om de toenemende regeldruk het hoofd te bieden.

Er is dan ook veel belangstelling voor Regulatory Technology ofwel RegTech, informatietechnologie om de regelgevingsprocedures te versnellen en daarmee als financieel bedrijf ‘regelproof’ te zijn. Dankzij RegTech kunnen bedrijven de naleving van allerlei wettelijke voorschriften automatiseren, bewaken en er transparant over rapporteren. Een goede inzet van RegTech kan bovendien veel geld besparen. Zo bespaart de centrale bank van Oostenrijk 30% op de kosten met hun nieuwe compliance-rapportagemodel.

Innovatieklimaat

Met het belang van RegTech voor de financiële wereld voor ogen, ontwikkelde Enterprise Ireland een speciale whitepaper. Dit beschrijft niet alleen het speelveld, maar gaat ook in op de wijze waarop juist de regelgevers op een proactieve manier een optimale omgeving kunnen creëren voor RegTech start-ups om te innoveren. De regelgevers werken hierbij ook internationaal samen. Regelgeving verschilt immers per land en met elk regelsysteem dient rekening te worden gehouden.

RegTech in Ierland

De RegTech markt is sterk aan het groeien, tot naar verwachting een marktomvang van 6,5 miljard dollar in 2020. Ierland kent inmiddels tientallen innovatieve RegTechbedrijven. Enterprise Ireland ondersteunt hen bij hun internationale ambities. Enterprise Ireland is bovendien in Europa de op twee na grootste investeerder in deze sector.

Patrick Torrekens van Enterprise Ireland Benelux: “Door het grote aantal beleggingsfondsen dat in Ierland wordt geservicet, groeit Ierland snel uit tot een RegTech hub. Bedrijven met die expertise zoals Know Your Customer, Corlytics, Governor Software, Fenergo en Gecko Governance helpen grote banken, verzekeraars en beleggingsfondsen om wereldwijd aan hun complianceverplichtingen te voldoen. RegTech stelt hen bovendien in staat om betere, data-gedreven strategische beslissingen te nemen.”

De (Engelstalige) whitepaper is hier te downloaden: IrishAdvantage.com/RegTech

Eoin Fitzgerald, senior ontwikkelingsadviseur fintech bij Enterprise Ireland, legt uit waarom investeerders in financiële technologie de investeringen van deze overheidsinstelling scherp in de gaten moeten houden.

Enterprise Ireland is waarschijnlijk de grootste fintech-investeerder waar u nog nooit van hebt gehoord. Als Y Combinator een start-upmachine is, dan is Enterprise Ireland een ware fintech-fabriek.

De overheidsinstelling ondersteunt Ierse bedrijven die internationaal zaken willen doen en is bovendien een van de grootste en succesvolste fintech-investeerders ter wereld.

Enterprise Ireland biedt continu actieve ondersteuning in de vorm van kapitaalinvesteringen aan meer dan 1500 bedrijven. Het gaat om zowel grote als kleine bedrijven, maar ook om veelbelovende start-ups (HPSU’s).

In het afgelopen jaar stak Enterprise Ireland meer dan 30 miljoen euro in ruim 200 bedrijven, waaronder 90 HPSU’s.

Eoin Fitzgerald, a senior development advisor for the fintech sector at Enterprise Ireland

Eoin Fitzgerald, senior ontwikkelingsadviseur fintech bij Enterprise Ireland.

Sommige bedrijven die door Enterprise Ireland worden gesteund, leveren uitsluitend financiële diensten. Andere richten zich op de verkoop van ICT-technologie voor financiële diensten. Meer dan 200 bedrijven zijn echter ‘fintechs’, en daarvan is ongeveer de helft start-up.

Om de investeringen van Enterprise Ireland in het juiste perspectief te plaatsen, kunnen we ze vergelijken met die van ’s werelds meest actieve fintech-investeerder,Y Combinator uit Californië, die in de New York Times werd omschreven als een ‘start-up machine’. Vorig jaar investeerde Y Combinator in 29 bedrijven.

Enterprise Ireland was met 23 bedrijven de op een na actiefste investeerder ter wereld

en staat daarmee in de ranglijst boven prominente partijen zoals Digital Currency Group en Accel Partners, die allebei slechts 19 bedrijven steunden, of bekende actoren uit Silicon Valley zoals 500 Startups (17), of legendarische durfinvesteerders zoals Sequoia (15).

Onze primaire drijfveer als overheidsinstelling is nu eenmaal werkgelegenheid, terwijl andere investeerders zich vaak alleen op financiële prestaties richten. Natuurlijk hoeft het ene het andere niet uit te sluiten.

Het zijn eerder twee kanten van dezelfde medaille, hetgeen wordt bevestigd door het rendement van Enterprise Ireland. Over een periode van tien jaar ligt het ROI ver boven het gemiddelde in deze sector.

Betaaldiensten sinds Fexco

De stamboom van Ierse bedrijven die internationale betaaldiensten leveren, gaat terug tot 1981, toen het allereerste fintech-bedrijf, Fexco, werd opgericht.

Vandaag de dag begeleidt het fintech-team van Enterprise Ireland met zijn ongeëvenaarde vakkennis alle bedrijven in deze sector, van tweekoppige start-ups tot ondernemingen in volle groei met 500 werknemers.

Enterprise Ireland volgt hierbij dezelfde holistische benadering als in de voedingsindustrie, waarvoor Ierland sinds jaar en dag wereldwijd bekendstaat.

Ierlands excellente fintech-reputatie wordt alleen maar beter dankzij de actieve, centrale rol die Enterprise Ireland hierin speelt. De activiteiten lopen uiteen van bijdragen aan nationale beleidsinstrumenten zoals IFS2020, het integrale overheidsbeleid gericht op groei van de financiële dienstensector, tot kapitaalverschaffing aan veelbelovende fintech-bedrijven.

Fintech-portfolio leverde 1 miljard euro op in 2016

In 2016 leverde de meer dan 200 fintech-bedrijven tellende portfolio van Enterprise Ireland ruim 1 miljard euro op, een geweldig Iers succesverhaal dat echter meer bekendheid verdient. Fintech-investeerders wereldwijd zouden moeten inzien dat steun van Enterprise Ireland gelijkstaat aan een belangrijk kwaliteitszegel.

Fintech-portfolio leverde 1 miljard euro op in 2016De ondersteunde bedrijven zijn per definitie internationaal georiënteerd en zullen van meet af aan actief zijn op buitenlandse markten.

De bedrijven onderscheiden zich ook doordat ze gebruikmaken van de ervaring die Enterprise Ireland heeft met het afsluiten van contracten.

Een gemiddelde durfinvesteerder sluit misschien twee of drie fintech-contracten per jaar af. Ter vergelijking: tussen 2014 en 2017 sloten grotere spelers zoals 500 Startups en Y Combinator respectievelijk 105 en 102 contracten af. Bij Enterprise Ireland waren dat er 85.

Waarom Ierland voor fintech?

Wat maakt een klein land zoals Ierland, met slechts 4,5 miljoen inwoners, tot zo’n vruchtbare voedingsbodem voor financiële technologie? Dat is te danken aan een paar unieke omstandigheden.

Ten eerste haalt de Ierse fintech-sector voordeel van de bijzonder sterk ontwikkelde samenwerkingscultuur van de Ieren. Deze samenwerking, die in het zakenleven ongebruikelijk is, houdt onder meer in dat de regering en overheidsinstellingen fintech als nationale prioriteit substantieel ondersteunen.

De grootste namen in de technologie en mondiale financiële dienstverlening

Een ander voordeel van Ierland is dat er veel toonaangevende multinationals zijn gevestigd. Negen van de tien grootste technologiebedrijven ter wereld, waaronder Facebook, Google en Amazon, werken vanuit Ierland. Tot zover de ‘tech’-kant.

Daarnaast heeft Ierland vestigingen van grote namen uit de financiële dienstverlening, zoals de Bank of America Merill Lynch, Barclays en Sumitomo Mitsui. Ierland is wereldwijd de op drie na grootste exporteur van financiële diensten. Tot zover de ‘fin’-kant.

Ondanks dat al deze internationale techreuzen en financiële dienstverleners zich in Ierland hebben gevestigd, beconcurreren ze elkaar niet om klanten in Ierland en blijft de bereidheid tot samenwerken groot.

Verder is er nergens zo veel fintech-expertise beschikbaar als in Ierland. Veel oprichters van Ierse fintech- en regtech-ondernemingen kennen de knelpunten in de sector uit eigen ervaring, omdat ze zelf leidinggevende posities hebben bekleed.

En Enterprise Ireland ondersteunt de bedrijven actief. We hoeven geen bestuursposten in bedrijven waarin we investeren en streven ook niet naar hetzelfde rendement als andere investeerders. We willen alleen succesvolle internationale bedrijven met groeipotentieel ondersteunen.

Dat doen we dag in, dag uit. Er is op de hele wereld geen instelling te vinden die succes in de fintech-sector stimuleert op de schaal waarop Enterprise Ireland dat doet.  Als Y Combinator een start-upmachine is, dan is Enterprise Ireland een ware fintech-fabriek.