BIM Hightech bouwprojecten Nieuws

Maak BIM voor overheidsprojecten wettelijk verplicht

85% van de Ierse organisaties vindt dat Ierland BIM verplicht moet stellen voor overheidsprojecten, en daarmee het Verenigd Koninkrijk moet volgen. Dit blijkt uit een enquête onder beslissers uit de architectuur, vastgoedontwikkeling en aannemerij.  

BIM is de methodiek voor geïntegreerd ontwikkelen en bouwen via (3D) bouwinformatiemodellen. De enquête brengt in kaart in hoeverre BIM in Ierland wordt toegepast. Meer algemeen had de enquête als doel te beoordelen hoe ver het staat met de digitale transitie in de Ierse bouwsector.

De kennis over en het gebruik van BIM zijn het afgelopen jaar toegenomen: 64% van de respondenten meldt een stijging. De grootste barrière blijft evenwel de onbekendheid; veel klanten zijn zich momenteel niet bewust van de toegevoegde waarde. Een andere veelgenoemde belemmering is dat kleine en middelgrote bedrijven nog achterlopen met de implementatie. Dit jaar werd voor het eerst ook het niet verplicht zijn van BIM als een belemmering genoemd.

 

Britse invloed

De roep om BIM wettelijk verplicht te maken is een direct gevolg van de Britse wetgeving, die de BIM-aanpak voor overheidsopdrachten verplicht stelt. Het aantal Ierse bedrijven dat zegt hiervan de gevolgen te ondervinden, is gestegen naar 53% (2016: 47%). Enkele genoemde ervaringen:

“Klanten vragen voor hun projecten steeds vaker naar BIM en geven aan dat zij hier vanwege de overheidsverplichting belang aan hechten.”

“Wij hebben er indirecte gevolgen van ondervonden in de zin dat onze klanten in de particuliere sector BIM-niveau 2 als norm hebben opgenomen. Opvallend is ook dat we in steeds meer tenders verplicht worden om aan die norm te voldoen.”

Ierse bedrijven lijken in elk geval over voldoende vaardigheden en kennis te beschikken. 76% gaf dit aan, onder andere doordat ze de voordelen zelf ervaren:

“Teamleden die betrokken zijn bij projecten waar BIM een rol in speelt, zien dit graag uitgebreid worden naar alle projecten, omdat ze zien welke voordelen het met zich meebrengt.”

Een aantal bedrijven maakt er werk van:

“Wij hebben twee BIM-modelleurs aangenomen voor ons kantoor en zijn, dankzij een subsidie van Enterprise Ireland, gestart met het proces van BIM-certificering.”

 

Stijgende vraag naar BIM

Klanten vragen steeds vaker naar BIM, zo geeft 75% van de respondenten aan. Op de specifieke vraag of de Ierse overheid de wettelijke verplichting van het Verenigd Koninkrijk moest volgen, antwoordde maar liefst 85% dit een goed idee te vinden. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2015 (66%).

Bedrijven ervaren het niet verplichte karakter van BIM nu als een belemmering:

“Het gebruik van BIM voegt extra waarde toe aan het totale project, zowel tijdens de bouwfase als in de gebruiks- en onderhoudsfase. Klanten willen profiteren van de voordelen, maar begrijpen niet volledig hoe het proces werkt. Zij schakelen daar consultants voor in, maar die leveren soms slechte adviezen af. Als gevolg daarvan werkt BIM bij veel overheidsprojecten niet optimaal. Overheidsinstanties moeten duidelijke, gestandaardiseerde werkgeverseisen voor het BIM-proces ontwikkelen, die gelden voor alle partijen bij het contract, in plaats van af te gaan op het advies van individuele projectconsultants aan het begin van het contractproces.”

Nationale richtlijnen

Op de vraag hoe de Ierse overheid het beste de overgang naar BIM kan faciliteren, noemden de meesten het ontwikkelen van nationale richtlijnen. Die creëren een duidelijke context, wat het gebruik van BIM bevordert.

Als andere goede methoden om te faciliteiten werd financiering door de Ierse overheid genoemd, en het evalueren van de huidige contracten. Net als in 2016 was er weinig animo voor het organiseren van pilotprojecten.

De respondenten waren voor het grootste deel (85%) directeuren, eigenaren en partners, wat laat zien dat het onderwerp op het hoogste niveau bij de Ierse bedrijven leeft.

Actieplan

De resultaten zijn een afspiegeling van een sterk jaar voor de sector wat betreft de invoering van BIM. Het jaar begon met het actieplan voor banen 2017, met daarin de oproep aan onder andere Enterprise Ireland om een strategie op te stellen voor de invoering van BIM, voor alle projecten die met publieke middelen worden gefinancierd.

Download het volledige onderzoeksrapport hier.

 

Meer informatie

Meld u aan voor de Irish Advantage-nieuwsbrief voor nieuws over BIM en de Ierse bouwsector.

 

 

Related Articles

Volg het Ierse voordeel voor de

Vul hieronder uw gegevens in om op de hoogte te blijven van de [sector]-voordelen van Ierland, uitgebreide succesverhalen van klanten te lezen en de perfecte [sector]-partner voor uw bedrijf te vinden.
    NU ABONNERENNU ABONNEREN

    Thank you

    for registering to our newsletter